Veilig over straat

CDA-Eersel vindt verkeersveiligheid op wegen naar en rond scholen cruciaal. Kinderen moeten een veilige route naar school kunnen wandelen en fietsen. Onze fietspaden moeten daarom goed onderhouden zijn, voldoende verlicht en herkenbaar zijn voor andere verkeersdeelnemers.

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Veiligheid is een zaak van en voor iedereen. De politie is op dit moment minder zichtbaar in het straatbeeld en is vaak fysiek op afstand. Om dit gemis te verlichten moet contact tussen burgers en boa’s makkelijker worden.

Waar staat het CDA Eersel voor:

  • De gemeente gaat ouders stimuleren om de kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te brengen.
  • De gemeente verbetert de veiligheid rondom alle scholen door in het gebied een uniforme uitstraling aan te brengen die verkeer remmend werkt.
  • Inwoners moeten onveilige verkeerspunten kenbaar kunnen maken bij het gemeentelijk meldpunt verkeersveiligheid of bespreekbaar kunnen maken met de wethouder die kantoor houdt in het dorpshuis.
  • Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken
  • Initiatieven zoals buurtpreventie en buurt-appgroepen verdienen ondersteuning. De dienstverlening door boa’s zal hierin verruimd en verbeterd moeten worden.
  • Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Gemeenten moeten daarom zorgen dat mensen van alle leeftijden die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier kunnen.
  • De gemeente biedt blijvende ondersteuning bij onderhoud van openbare AED-apparaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.