Verenigingsleven

Een vitaal verenigingsleven versterkt de onderlinge samenhang en betrokkenheid. In onze gemeenten zijn er veel gezonde en actieve verenigingen die sport, ontspanning en cultuur bieden aan alle leeftijdsgroepen. Sporten is niet alleen gezond, het draagt ook bij aan integratie, begrip en sociale samenhang. Ook muziekonderwijs heeft een positief effect op de ontwikkeling van mensen. Daarom verdienen deze verenigingen onze aandacht.

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving

Waar staat het CDA Eersel voor:

  • De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor personen die actief zijn binnen verenigingen wordt vergoed door de gemeente.
  • Het idee van de vrijwilligersbank wordt ingezet voor sport- en cultuurverenigingen. Verenigingen hebben steeds meer moeite om vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Samenwerking met andere verenigingen biedt hier wellicht kansen voor groei en stabiliteit.
  • Verenigingen mogen in hun eigen tempo groeien naar samenwerking of fusie indien dit de levensvatbaarheid van de club ten goede komt.
  • Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis, en worden vaardigheden aangeleerd in de omgang hiermee. De gemeente denkt actief met de carnavalswagenbouwers mee over een geschikte plek om te bouwen.
  • De gemeente creëert betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen: bijvoorbeeld door vrijstelling van OZB en een garantstelling om investeringen in duurzaamheid te kunnen doen.
  • De gemeente stelt een energieregisseur aan die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.
  • De gemeente ondersteunt cultuur- en sportverenigingen en geeft ze de kans om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen zowel maatschappelijk als commercieel zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.