Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen.

Samenleven vraagt zorg voor elkaar. Laten we onze ogen open houden voor de mensen om ons heen. Het CDA wil zelfredzaamheid op een verantwoorde manier bevorderen.

Waar staat het CDA Eersel voor:

  • Onze gemeente moet meer aandacht en begeleiding bieden aan scholieren en studenten die naast hun opleiding ook mantelzorg verlenen aan een familielid of buurtgenoot.
  • Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden.
  • De gemeente onderzoekt samen met andere belanghebbenden of ze de sociale werkplaats opnieuw leven kan inblazen. Zo kan iedereen een weg vinden naar waardevol werk. Met de invoering van de participatiewet is voor een grote groep mensen met een arbeidsbeperking de kans op werk veel te sterk afgenomen. Ouderen moeten in hun eigen vertrouwde omgeving prettig en veilig kunnen wonen en de zorg kunnen ontvangen die nodig is.
  • Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop.
  • De WMO-consulent moet ondersteunend zijn, en gaat op zoek naar de best mogelijke oplossing. Maatwerk moet geboden worden waarbij de vraag van mensen leidend is.
  • Onze gemeente maakt in de komende bestuursperiode een speerpunt van het bestrijden van eenzaamheid voor oud en jong. Andere interventies in het sociale domein zijn niet duurzaam indien niet ook de eenzaamheid wordt bestreden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.