16 februari 2017

Gezocht: actieve CDA senioren

Beste CDA Senioren uit Brabant !

Wellicht is het u bekend dat binnen onze landelijke CDA organisatie ook een Seniorenorganisatie actief is!

In het CDA Senioren platform zijn  alle provincies vertegenwoordigd samen met vertegenwoordigers van de grote steden. We komen gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar op het partijbureau te Den Haag. In de visienota CDA Senioren 2016, kunt u lezen hoe we als senioren te werk gaan en wat onze doelstellingen zijn (op te vragen via info@cdabrabant.nl).

Er ontstaat  per 2017 een vacature voor een vertegenwoordiger uit de provincie Brabant die we graag onder uw aandacht brengen.

Naast de vertegenwoordiging in het landelijk CDA platform, is ook gekoppeld de vertegenwoordiging in de Coördinatiegroep CDA Senioren Brabant zodat de lijnen tussen Brabant en het CDA landelijk soepel verlopen.

De coördinatie groep Brabant  komt in overleg bij elkaar en heeft in grote lijnen tot doelstelling CDA senioren te verbinden door het organiseren van themabijeenkomsten én werkbezoeken die ook  opengesteld worden voor introducees. Zij rapporteert haar activiteiten naar het landelijk CDA-S middels haar vertegenwoordiger. 

Marga Allard, vertegenwoordigster vanuit CDA senioren coördinatiecommissie Brabant  marga.allard@hetnet.nl

Reginald Visser, voorzitter CDA Senioren Landelijk  rtbvisser@planet.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.