06 juni 2017

CDA Eindhoven over het afsluiten van de Oirschotsedijk

Spreektekst bestemmingsplan Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best

 

Voor ons ligt het Bestemmingsplan weginfrastructuur Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best wat onlosmakelijk verbonden is met het afsluiten van de Oirschotsedijk. En even voor de duidelijkheid: de indieners zijn niet tegen de nieuwe wegenstructuur van the challenge variant die voorgesteld wordt in het voorstel. Evenmin zijn we tegen de Groene Corridor. Maar we zijn wel tegen deze vorm van de Groene Corridor en tegen het afsluiten van de Oirschotsedijk voor gemotoriseerd verkeer.

Het nut en de noodzaak om de Oirschotsedijk, eeuwenoude verbinding tussen Eindhoven en Oirschot, af te sluiten zijn voor ons niet bewezen. Er is onvoldoende argumentatie waarom die weg persé, kosten wat kost, niet op deze manier kan blijven bestaan: als een autoweg met prachtig losliggend fietspad. Het enige argument wat we horen is omdat we er subsidie voor krijgen. De weg zoals hij op dit moment is zou, wat ons betreft, met een snelheidsbeperking voor langzaam autoverkeer prima passen in het idee van een groene corridor. Het losliggende fietspad met de nodige voorrangsmaatregelen heeft geen negatief effect op de fietsbereikbaarheid. Oirschot lijkt dat wel in te zien want zij laten hun deel van de Oirschotsedijk, de Eindhovense dijk, wel open voor autoverkeer. Zij houden wel vast aan de autoweg met losliggend fietspad. Waarom zouden we dat als Eindhoven dan ook niet doen? Eenheid in beleid.
Wat dan nodig is, is natuurlijk het vernieuwen van de brug over het kanaal maar die kosten staan in geen contrast tot het enorme bedrag van 88,9 miljoen euro om de dijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Daar komt het protest vanuit de Oirschotse bevolking nog bij: Het betonnen lichtdorp met sterallures krijgt steeds meer kapsones. Is een van de vele negatieve reacties op ed.nl op het afsluiten. De gemeenteraad van Oirschot heeft ons de ruimte gevraagd om binnen de kaders een alternatief uit te werken voor het afsluiten van de Oirschotsedijk. Wij hebben als gemeenteraad van Eindhoven die ruimte niet gegeven, we hebben ze geen kans gegeven. Gaan wij dit echt besluiten over de hoofden van onze buren nemen?

Dhr. Reker noemde het afsluiten van de Oirschotsedijk een dom besluit. En ik kan, na het afwegen van alle argumenten, niet anders dan me daarbij aansluiten. Gehorende de discussie in de commissie: mocht de raad niet instemmen met ons amendement om de Oirschotsedijk open te houden voor langzaam autoverkeer met een snelheidsbeperking van 60 km/h dan hebben wij nog een last-minute motie. De motie beroept zich op de toezegging van de wethouder dat de afsluiting van de Oirschotsedijk niet eerder plaatsvindt dan dat de challenge variant is aangelegd. De motie roept op dat op het moment dat de Challenge variant is aangelegd, er opnieuw besluitvorming kan plaatsvinden over het wel of niet afsluiten van de Oirschotsedijk. Het amendement  en de motie worden ieder geval ingediend door het CDA, de VVD, OAE, LE, LPF. 

Woordvoerder: Linda Hofman-Jobse

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.