11 februari 2019

Anneke Sprong, kandidaat Waterschapsverkiezingen

20 maart zijn behalve de Provinciale Statenverkiezingen ook de Waterschapsverkiezingen. In waterschap de Dommel heeft de Eindhovense CDA-fractie twee kandidaten op de lijst staan: Christo Weijs en Anneke Sprong-Hoekman. Als eerste stelt Anneke Sprong-Hoekman zich voor.

Tijdens de ALV van CDA Eindhoven gaf zij een presentatie over watermanagement in de binnenring van Eindhoven. Daarvan kunt u hieronder het verslag lezen.

Het bestuur van waterschap De Dommel heeft een actieplan met 24 maatregelen samengesteld waaronder een paar van toepassing zijn op de stad Eindhoven. Tijdens de presentatie is er gesproken over samenwerken en versterken van lokale netwerken, maar ook over slim sturen en inzetten van nieuwe technologieën. Water op de kaart zetten en actief waterinformatie delen. De balans zoeken tussen mens omgeving en economie. De uitvoerende taken zijn grondwaterpeil beheren, het zuiveren van het riool en zorgen voor schoon water in beken en sloten.

Tijdens de presentatie is door middel van foto’s door de stad Eindhoven gelopen waarin zichtbaar werd waar de Gender vroeger gelopen heeft en nu verstopt zit onder de grond. Op een foto laten zien waar de Dommel, binnen de ring, voor de eerste keer boven de grond stroomt en vertelt hoeveel buizen en leidingen overal liggen.

Is er dan nog wel voldoende ruimte om groen te planten? Want dit is wat er schort aan de binnenring van Eindhoven.

Anneke Sprong-Hoekman, kandidaat Waterschap De Dommel, CDA, nr 6

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.