16 juli 2019

CDA Eindhoven voor uitvoerbaar wietexperiment

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 debatteerde de gemeenteraad over deelname aan het wietexperiment dat door het kabinet is ingesteld om te onderzoeken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Lees hieronder de inbreng van het CDA Eindhoven:

Het CDA Eindhoven realiseert zich dat het huidige beleid waarin het telen van wiet verboden is maar de verkoop gedoogd wordt, niet uit te leggen is. Het huidige systeem houdt de grote ondermijnende criminaliteit die ermee verbonden is, in stand. En er worden problemen ervaren op het gebied van de openbare orde en volksgezondheid.

Het kabinet heeft daarom besloten om zogenaamde wietexperimenten op te zetten, waarbij in deelnemende gemeenten legaal geteelde, op kwaliteit gecontroleerde hennep verkocht kan worden. Dit alles om te kijken wat de effecten van het experiment zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Het CDA Eindhoven is benieuwd naar de uitkomsten van zo’n experiment. Want het huidige gedoogbeleid is niet langer vol te houden. Door te experimenteren komen we erachter wat de effecten zijn op de veiligheid, de criminaliteit, de overlast en de volksgezondheid in onze gemeente. En op basis van die resultaten kunnen we kijken hoe we verder ons softdrugsbeleid moeten inrichten.

Moeten we dan zo’n experiment tegen elke prijs willen? Nee, het experiment moet allereerst zin hebben maar vooral uitvoerbaar zijn. Het moet kostenneutraal zijn, want we moeten niet als gemeente flinke kosten maken voor een experiment uit Den Haag. En we moeten een experiment hebben dat daadwerkelijk effecten meet. Want wij willen niet experimenteren om het experimenteren, maar op basis van de resultaten tot een beter beleid voor de toekomst komen. Het moet dus een realistisch experiment zijn.

De burgemeester heeft aangegeven dat er voor onze gemeente te grote financiële en juridische risico’s aan vast zitten om deel te nemen aan het wietexperiment. Hij kan zich bovendien niet vinden in de opzet van het voorgestelde experiment, omdat effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid in dít experiment te klein zullen zijn.

Het CDA stelde daarom voor om een brief te sturen naar het kabinet waarin we aangeven dat we openstaan voor een wietexperiment, maar dat op dit moment de voorwaarden voor deelname niet overeenkomen met onze wensen. De burgemeester kon zich hierin vinden. Een meerderheid van de gemeenteraad was het met de burgemeester eens dat aanmelden nu geen zin had, maar stemde wel voor een voorstel om ook in de toekomst zich te blijven inzetten voor een serieus experiment met een gesloten coffeeshopketen. Ook het CDA steunde dit.

Remco van Dooren, raadslid CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.