09 september 2018

CDA: houd buitenmuziek bij horeca mogelijk

Het CDA wil dat het voor horeca-inrichtingen in heel Eindhoven mogelijk blijft om vijf keer per jaar een ontheffing aan te vragen om op hun eigen terrein buitenmuziek, zoals een artiest of een bandje, toe te staan. Dat zorgt ervoor dat niet alleen Strijp S en Stratumseind maar alle buurten in Eindhoven bruisen. Het college van burgemeester en wethouders wilde in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) echter regelen dat een horeca-inrichting (buiten Stratumseind en Strijp S) voortaan nog maar één keer een ontheffing mocht aanvragen om een muziekactiviteit per jaar toe te staan op het buitenterrein, die uiterlijk om 24:00 uur eindigt en die maximaal 70db(A) aan geluid mag produceren.

CDA-raadslid Remco van Dooren gaf tijdens de meningsvormende raadsvergadering van 4 september 2018 aan dat het CDA niet overtuigd was door de argumentatie van het college om nog maar één keer paar jaar een ontheffing te verlenen. Het college stelde dat zij het ontheffingenbeleid wilde aanpassen naar aanleiding van raadsvragen en signalen van inwoners die geluidsoverlast ervaarden. Navraag leert echter dat het hier om maar 1 activiteit ging in De Bergen. Het CDA vindt dat we een verordening niet moeten aanpassen voor de hele stad, als er op 1 plek iets fout gaat.

We vinden daarnaast dat door deze maatregel horeca-inrichtingen die bij buurtbewoners nooit overlast veroorzaken maar juist wel voor een bruisende buurt zorgen, meteen worden gestraft. Zo is er in 2018 al bijna twintig keer gebruik gemaakt van ontheffingen, en heeft het maar een beperkt aantal klachten opgeleverd. We vinden het daarom veer beter als het college inzet op betere communicatie tussen buurt en ondernemer, gefaciliteerd door de gemeente.

Het CDA kan zich overigens wel vinden in de voorgestelde eindtijd (24:00 uur) en de maximale geluidssterkte (70db(A) aan de nabijgelegen gevel). De geluidssterkte wordt immers ook al gebruikt in het evenementenbeleid en zorgt hiermee voor een eenduidig kader. De eindtijd van 24:00 uur beperkt daarnaast de verstoring van de nachtrust en maakt toezicht en handhaving mogelijk.

Wethouder Van der Meer nam het signaal van het CDA en van andere partijen serieus. Gezien de wens van de meerderheid van de raad, verwacht het CDA dat de wethouder binnenkort met een nieuw voorstel komt waarbij vijf ontheffingen in stand blijven.

 

Foto: Facebook café Wilhelmina

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.