11 oktober 2018

CDA stelt raadsvragen over ontwikkelingsvisie Neckerspoel

Onlangs werden de toekomstplannen over het Eindhovense stationsgebied aan de raad gepresenteerd. Men verwacht dat binnen dit gebied in 2040 zo'n 50.000 extra mensen zullen wonen en werken. Een heldere visie over het het busstation Neckerspoel is er helaas nog niet, terwijl het busstation nu al de grenzen van zijn capaciteit heeft bereikt. Daarom heeft het CDA Eindhoven raadsvragen gesteld:

(bron foto: Wikimedia Commons)

 

Raadsvragen ‘Ontwikkel visie busstation Neckerspoel’

Geacht college,

Recentelijk werd de gemeenteraad bijgepraat over ambities en toekomstplannen van het gebied in de spoorzone. Daar werden beelden bij vertoond en de verwachting uitgesproken dat binnen dit gebied in 2040 zo’n 50.000 mensen extra zullen wonen en werken. Er komen verder directe snelle verbindingen naar Düsseldorf en Aken. En er gaan meer treinen rijden, zowel naar de regio als naar Den Haag.

De uitvoering van al deze plannen (met veel hoogbouw) heeft grote gevolgen voor onze stad.

Uit de presentatie bleek dat er al flink is nagedacht over de nieuw te realiseren woon- en kantoorruimten. Dat de ontwikkelingen zullen leiden tot een toename van verkeer van en naar de binnenstad van Eindhoven is evident. Onder meer door de vele nieuwe bewoners en gebruikers van het gebied.

Ook zijn er ideeën om de hoofdweg Fellenoord te versmallen om zo het gebied aantrekkelijker te maken. Er was helaas nog geen heldere visie over het busstation Neckerspoel en dat terwijl het busvervoer in 2030 met maar liefst 45% gegroeid zal zijn. Die toename van reizigers kan het huidige busstation niet aan, want Neckerspoel heeft al jarenlang de grenzen van zijn capaciteit bereikt.

Het CDA vindt het belangrijk dat er op korte termijn ook een plan van aanpak komt voor het busstation. Dit is essentieel als we in de toekomst het openbaar vervoer aantrekkelijker en toegankelijker willen maken voor reizigers.

De CDA-fractie heeft daarom een aantal raadsvragen:

1.       Bent u het met ons eens dat het huidige busstation Neckerspoel de groei van busvervoer niet aan kan? Zo nee, waarom niet?

2.       In hoeverre deelt u onze zorgen dat er voor een busstation, dat een gebied moet gaan bedienen waarin 50.000 mensen extra wonen en werken én waar een overstappunt is voor reizigers uit Duitsland, de randstad en het vliegveld, nog geen heldere plannen zijn? In een gebied waar andere nieuwe objecten al wel verbeeld worden, maar voor het busstation waar zo’n grote druk op ligt, u nog geen duidelijke locatie voor ogen heeft?

3.       In hoeverre deelt u onze zorgen als er wordt aangegeven dat het nieuw te realiseren busstation mogelijk kleiner van omvang gaat worden?

4.       Bent u bereid om op korte termijn ook een visie te ontwikkelen op busstation Neckerspoel? Graag een toelichting hierop.

5.       Welke flankerende maatregelen gaat u nemen om de toenemende verkeersdrukte op te vangen binnen dit gebied en op de toegangswegen?

 

Namens de CDA-fractie,

Remco van Dooren, raadslid
In samenwerking met Marianne Buenen, commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.