14 september 2018

CDA steunt verhoging budget citymarketing

Het CDA ondersteunt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het budget voor citymarketing te verhogen. Het college heeft daarbij alle voorstellen van het CDA overgenomen. Daarmee ligt er een mooi plan voor verdere doorontwikkeling van de succesvolle citymarketing, die wordt gefinancieerd door de toerist, en waarbij we elk jaar kijken of het geld ook effectief wordt ingezet. Een voorstel dat op die manier op steun van het CDA kan rekenen.  

CDA-raadslid Remco van Dooren heeft tijdens de raadsvergaderingen het woord over dit onderwerp gevoerd. Hij heeft aangegeven dat het CDA achter de citymarketingstrategie staat, omdat de stad zo als een aantrekkelijke bestemming en woon- en vestigingsplaats wordt neergezet om zo onze economie te versterken. Tegelijkertijd hebben we ons in tijden van 'financiën op orde' nog meer de vraag gesteld of het rechtvaardig is om extra geld vrij te maken. Dat vinden wij, en hieronder hebben we aangegeven waarom wij dat vinden.

Citymarketing moet ervoor zorgen dat de (internationale) herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van Eindhoven voor huidige en aan te trekken bedrijven, studenten, bewoners en werknemers wordt versterkt. Een effectieve citymarketing heeft invloed op toeristische bestedingen, die op haar beurt de werkgelegenheid in de binnenstad versterken. Kortom, citymarketing zorgt ervoor dat de stad als een aantrekkelijke bestemming en woon- en vestigingsplaats wordt neergezet om zo onze economie te versterken.

Dan nu naar onze stad. We zien dat Eindhoven365 de afgelopen jaren een grote bijdrage heeft geleverd aan de populariteit van onze stad. Zo zijn bijvoorbeeld het aantal hotelovernachtingen gestegen en wordt de stad Eindhoven vaker genoemd in internationale media. Hoewel we beseffen dat het onmogelijk is om een causaal verband te trekken tussen deze resultaten en de inspanningen van Eindhoven365, zijn we er van overtuigd dat Eindhoven365 hier invloed op heeft gehad. ‘Wie kiest, wordt gekozen’, blijkt te kloppen. Eindhoven365 heeft een uitstekende rol gespeeld met het laden en activeren van het merk Eindhoven. Er is een heldere strategie, waarbij vol wordt ingezet op het krachtige merkverhaal van Technologie, Design en Kennis. Inwoners herkennen daarnaast de drie kenmerkende vibes.

Of te wel, de merkontwikkeling van de stad staat. Eindhoven heeft een nieuw merk en een heldere identiteit. Eindhoven365 heeft in de afgelopen tijd geleerd en geëxperimenteerd. Nu wil de stichting gaan opschalen en versnellen. Het is tijd voor een volgende fase, die wordt beschreven als een fase van herijkte ambitie, aangescherpte focus en nieuwe mijlpalen. Met daarbij vijf nieuw gekozen strategische lijnen.

Onze stad wordt steeds populairder. Om de internationale ambities te behalen, is er echter wel meer financiële ruimte nodig om dit streven ook te verzilveren in marketing en activatie. Op dit moment wordt aangegeven dat Eindhoven365 meer financiële ruimte nodig heeft om hieraan te voldoen. Met de huidige begroting is het nu lastig om de concurrentie aan te gaan met andere grote Europese steden. En die moeten we natuurlijk wel aangaan, want Eindhoven moet ook de komende decennia dé plek zijn om te wonen, te werken en te recreëren.

Voor het CDA is nut en noodzaak van citymarketing an sich, alswel de strategie van Eindhoven365, dus wel bewezen. Maar kunnen we dit ook op een manier financieren, zonder voorbij te gaan aan het doel van ‘financiën op orde’? Ja, menen wij. Het geld waarmee we dit financieren wordt gedekt uit een verhoging van het plafond toeristenbelasting. Simpel gezegd houdt dit in dat we de bijdrage aan citymarketing betalen via de belasting die de toerist betaalt als hij of zij een bezoek aan Eindhoven brengt. En daar is de toeristenbelasting ook voor in het leven geroepen. Daarmee wordt de Eindhovenaar niet opgezadeld met de financiering hiervan. 

Tegelijkertijd hebben we ook een oproep aan het college gedaan. Wat het CDA niet wil is een zak geld geven en er verder niet naar omkijken. Elke euro moet worden omgedraaid, en steeds moeten we kijken of het geld dat we uitgeven ook wel goed besteed wordt. Je kan immers maar één keer je geld uitgeven.

In de evaluatie van de citymarketingstrategie door onderzoeksbureau Berenschot lazen we de aanbeveling aan de gemeente om heldere, meetbare kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) mee te geven. Door het formuleren van heldere doelen is het namelijk mogelijk om te kijken of het geld effectief is ingezet, of anders gesteld: hoe succesvol de stichting is. Dat is in de afgelopen jaren niet gebeurd. Berenschot vindt dat Eindhoven365 toe is aan een nieuwe fase, waarbij de DAEB-opdracht herijkt moet worden. En dat is nu het geval, omdat we het DAEB budget willen verhogen met 236.000 euro. Het CDA heeft het college daarom ook opgeroepen om bij deze toekenning van meer middelen smart geformuleerde doelen en KPI’s op te stellen.

De wethouder heeft na onze oproep een aanvullende brief gestuurd met een aantal kritieke prestatie indicatoren. We hebben deze KPI’s vergeleken met de aanbevelingen van Bereschot en met de vijf activiteiten van de DAEB-beschikking die aan Eindhoven365 wordt afgegeven. Het CDA vindt echter dat voor elke activiteit waar we geld voor geven, een KPI moet worden opgesteld. Wij hebben daarom voorgesteld om een KPI op te stellen voor de rubriek ‘initiëren en organiseren van on-brand evenementen’? Daar ontbreekt er immers nog een. Tegelijkertijd vinden wij het opvallend dat aan TDK-bedrijven nu niet wordt gevraagd hoe zij de rol van citymarketing en Eindhoven365 zien, terwijl citymarketing juist het middel is om TDK-talenten te overtuigen om in Eindhoven te vestigen. Ook hier vinden wij dat dit dient worden meegenomen als KPI wanneer de nieuwe beschikking aan Eindhoven365 wordt afgegeven.

Het college heeft alle voorstellen van het CDA overgenomen. Daarmee ligt er een mooi plan voor verdere doorontwikkeling van de succesvolle citymarketing, die wordt gefinancieerd door de toerist, en waarbij we elk jaar kijken of het geld ook effectief wordt ingezet. Een voorstel dat op die manier op steun van het CDA kan rekenen.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.