04 september 2018

CDA-voorstel overgenomen: ondersteun amateurclubs bij subsidieaanvraag

Het CDA wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren.

Reden voor deze oproep is een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen amateur-sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen. Voor de Haagse subsidiepot geldt: op=op, dus het CDA maant het college om haast.

CDA-raadslid Remco van Dooren heeft tijdens de meningsvormende raadsvergadering op 4 september 2018 het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om de subsidie onder aandacht te brengen bij de sportclubs. Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben.

Wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) reageerde positief op het voorstel. Hij zal via nieuwsbrieven, de sportkoepels en sportregisseurs de amateur-sportclubs op de hoogte brengen van deze subsidieregeling. De wethouder zegde daarnaast toe dat Stichting Supportpunt amateurclubs zal ondersteunen bij het aanvragen van deze subsidie. Met deze toezeggingen is het CDA enorm tevreden! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.