25 maart 2022

Bijdrage CDA bij duidingsdebat

Een week na de gemeenteraadsverkiezingen is in het ‘duidingsdebat’ door alle politieke partijen teruggeblikt op de uitslag van de verkiezingen. Ook is gereageerd op de brief van de grootste partij GroenLinks. Lees hieronder de bijdrage van het CDA Eindhoven.

Voorzitter, alvorens de felicitaties uit te brengen, ook een woord van dank aan de vorige gemeenteraad, want we hebben met de hele gemeenteraad belangrijke dossiers opgelost. En ook een woord van dank aan onze coalitiepartners GroenLinks, PvdA en VVD met wie wij vier jaar lang fijn hebben samengewerkt.

En dan nu de felicitaties. Allereerst aan GroenLinks met de mooie overwinning en 1e plek. VOLT, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en Ouderen Appel feliciteren wij met hun prestatie. Ook felicitaties naar de andere partijen, want het is een eer om hier de stad te vertegenwoordigen en daar moet je trots op zijn.

En voorzitter, we zijn natuurlijk ook enorm trots op onze eigen winst. Het CDA heeft landelijk enorm zware tijden. De peilingen voorspelden minimaal een halvering van het aantal zetels voor het CDA hier in de stad. Maar tegen ieders en ook onze eigen verwachting in, verrasten we in Eindhoven en zetten we een fantastisch resultaat neer. Maar liefst 9232 Eindhovenaren hebben op ons gestemd, na de verkiezingswinst in 2018, ook in 2022 dus weer een stijging. Een versterking van onze 6 zetels. We zijn van de 5e nu onverwacht de 2e partij van Eindhoven geworden. Dat is mooi maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Richting onze kiezers willen wij zeggen: dank jullie wel voor het vertrouwen. Het laat voor ons zien dat herkenbare lokale politiek en een lokaal campagne voeren echt werkt.

Tegelijkertijd zijn natuurlijk ook wij teleurgesteld over de lage opkomst in algemene zin. We lossen deze landelijke trend niet volledig op, maar het is wel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de lokale politiek dichterbij de mensen te brengen. Als politieke partij en als gemeenteraad. Wij zien oplossingen in meer het Stadhuis uit te gaan en meer de wijken in, veel meer te luisteren naar wat er speelt. De problemen en uitdagingen van dit land en dus ook onze stad op grote thema’s als wonen, bereikbaarheid en klimaat zijn bekend daar moeten we mee aan de slag. Maar lokale politiek gaat ook om problemen en uitdagingen die soms heel klein en dichtbij zijn. Tussen die niveaus schakelen en mensen serieus nemen en met oplossingen komen, voor de grote maar juist ook de kleine dingen, draagt bij aan politieke betrokkenheid. Het laat zien dat de lokale politiek er ook echt voor hen is.

Terecht merkt GroenLinks in haar brief op dat de verhoudingen in de politiek zijn verhard. In de laatste raadsvergadering gaf ik al aan dat ik nooit heb kunnen wennen aan de omgangsvormen in deze raad. Laten we dus met elkaar het initiatief nemen om met elkaar het gesprek te voeren wat wij hier normaal vinden. Voor mij is dat: luister met oprechte interesse naar een ander, waardeer een ander zijn/haar initiatief, straf iemand niet af als hij/zij zijn standpunt nog niet heeft bepaald, praat met elkaar i.p.v. dat elke partij zijn standaard spreekbeurt geeft.

Uiteindelijk moeten we het namelijk met elkaar in deze gemeenteraad doen en met onze partners in de stad. Een optie om na een bestuursakkoord te werken aan een samenwerkingsakkoord vinden wij een goed idee.

En dan de hamvraag: hoe nu verder na deze verkiezingsuitslag? Uiteraard ondersteunen wij dat GroenLinks als grootste partij het voortouw neemt. Een grote verantwoordelijkheid om te komen tot een stabiel, evenwichtig en daadkrachtig bestuur dat het belang van Eindhoven centraal stelt. Dat is een eer maar ook een hele last. Als tweede partij van Eindhoven zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen en wanneer gewenst door GroenLinks, een deel van die last mee te dragen en een verbindende rol te spelen in het verdere (in)formatieproces. Centraal dient voor ons daarbij te staan ‘het belang van de stad’ / ‘het belang van Eindhoven’. Veel van de uitdagingen die voor ons liggen moeten opgelost worden met hulp van partners: in de stad, in de regio, in de provincie en in Den Haag. Dat vraagt een stabiel, pragmatisch, evenwichtig, en daadkrachtig bestuur, zoals we dat ook de afgelopen vier jaar gekend hebben.

Remco van Dooren, lijsttrekker CDA Eindhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.