28 maart 2018

‘Famous Last Words’. Afscheidswoorden 27 maart 2018 Paul Leenders

Voorzitter dank voor het woord. Uiteraard wil ik graag na zoveel dienstjaren het woord tot u allen richten. Kort en bondig zoals u van mijn gewend bent. En dat mag ook wel na alle vorige sprekers. De keeltjes zijn droog inmiddels.

Ik ga niet uitweiden over al mijn belevenissen als raadslid; over alles wat ik gedaan heb of juist verzuimd heb te doen. Ik wil wel zeggen dat ik dit belangrijke werk zal gaan missen. Niet zozeer om het soms oeverloze geleuter en elkaar herhalen, hoewel dat zeker minder is geworden de laatste jaren. Ook niet vanwege de breed vertakte neiging om alles tot op punt en komma te controleren, i.p.v. ons te beperken tot hoofdlijnen van beleid; alsof we met 45 wethouders de stad willen besturen ! Of vanwege de breedsprakigheid van sommige wethouders, waarbij je soms na een halve minuut de weg volledig kwijt was en je je in een andere wereld waande. Het gemis betreft vooral de contacten met de stad en de regio. De mogelijkheid om bedrijven, instellingen, buurten en medebewoners te leren kennen en soms verder te helpen, was een zeer aangename. En ook de contacten in ons huis, met u en met al degenen die ons werk ondersteunden, heb ik in hoge mate gewaardeerd en heeft mijn leven zeker verrijkt.

Uiteraard was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ik wijd er op deze feestelijke bijeenkomst niet teveel over uit, maar 1 kleine ergernis wil ik u niet onthouden, omdat die voor ons werk essentieel is. Ik merk een grote terughoudendheid in het adequaat bedienen van onszelf. Geld uitgeven aan de gemeenteraad of aan raadsleden wordt al snel als bezwaarlijk beschouwd. De angst om te worden beticht van zakkenvullerij is groot. Maar u heeft een immens belangrijke taak als hoogste orgaan van deze gemeente: u bestuurt de 5e stad van het land, het centrum van zuid Nederland, de Brainport van Europa. Weliswaar doet u dat op hoofdlijnen…….althans ! Maar toch, U bent verantwoordelijk voor de visies en de programma’s die onze stad op velerlei gebied vooruit moeten helpen, met als belangrijkste de programmabegroting waardoor alle gemeentelijke activiteiten mogelijk worden gemaakt.

Mag er dan geld zijn voor onze Griffie, waar u de ene na de andere opdracht neerlegt en die tegenwicht moet geven aan college en ambtelijk apparaat ?; mag er geld zijn voor onze fractieondersteuning die het mogelijk maakt te functioneren in de chaos van papieren, vergaderingen, spoed overleggen ?; mag er geld zijn voor opleiding, cursussen, coaching en onderzoek, omdat wij als gewone burgers onze tekortkomingen ook wel zien ?; en mag er soms ook aan onze arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden gedacht worden; als je na een dag werken tussen 5 uur ’s middags en 12 uur ’s nachts nog hard voor je stad werkt. Raad en Griffie waak over uw belangen ! Zorg dat u uw werk adequaat kunt doen, maar bovenal met enthousiasme en enorm veel plezier. Want dat is nodig om de vele uren inzet per week voor onze prachtige stad te kunnen leveren.

Ik zou het kort houden. Ik ga niet iedereen bedanken, maor da ge bedankt bent, da witte…

Wel bedank ik degene die mij al die jaren door dik en dun gesteund heeft en getolereerd heeft dat ik op de meest vreemde momenten het huis verliet, dan wel weer binnen sloop. Die in de opvoeding veel alleen heeft moeten doen. Die van onzelfstandige peuters en kleuters, via lastige pubers, toch aardige knullen heeft weten te maken. De prestatie die door jou is geleverd, weegt zeer zeker op tegen 20 jaar raadslidmaatschap. NICOLE zeer bedankt. Maak maar vast een plekkie op de bank vrij !

En voor u allen….zeker tot ziens !

Paul Leenders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.