30 oktober 2018

Focus niet alleen op stenen maar ook op kwaliteit onderwijs

Een van de grootste uitdagingen van dit college is om het integraal huisvestingsplan op een manier af te ronden die op steun kan rekenen van schoolbesturen. Dat is een flinke klus, zeker vanwege de stijgende kosten in de bouw. Het CDA realiseert zich dat bouwopgaven kunnen vertragen en dat aanpassingen van plannen noodzakelijk zijn.

Tegelijkertijd willen wij, net als elke ouder, dat elk kind goed onderwijs krijgt in een gebouw met een stevig dak en een goede verwarming. Commissielid Marianne Buenen gaf tijdens de behandeling van de begroting 2019 dan ook aan dat we benieuwd zijn naar de uitkomst van de onderhandelingen die op dit moment plaatsvinden tussen schoolbesturen en gemeente.

Kwaliteit van onderwijs
Maar los van de focus op gebouwen, wil het CDA graag ook aandacht besteden aan de kwaliteit van onderwijs. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we met alle scholen in het primaire, voortgezet en beroepsonderwijs kwaliteitsafspraken zullen maken op het gebied van bijvoorbeeld actief burgerschap, laaggeletterdheid en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. We hebben daarom aan het college gevraagd om dit te betrekken bij de gesprekken met schoolbesturen. De wethouder van Onderwijs, Stijn Steenbakkers, deelt onze boodschap en zal hier de aankomende jaren op in zetten.

Stageplekken
Tot slot hebben we onze zorgen geuit over het tekort aan stageplekken voor mbo-studenten. Hierdoor zouden minder studenten geplaatst kunnen worden op de beroepsopleidingen, in de vakken waar toch al een tekort aan is. Het college gaf aan hier aandacht voor te hebben, maar vindt ook dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Als CDA begrijpen we dit en we zijn blij dat het college dit steeds aan de orde wil stellen.

 

(bron foto: Wikimedia Commons)

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.