28 mei 2019

Fractie op bezoek bij Expat Spouses Initiative

In Eindhoven werken veel expats. Een groot deel van die expats heeft natuurlijk ook een partner – meestal een vrouw. Hoewel ze vaak een goed cv hebben, vinden zij vaak lastig een baan. Om ze daarbij te helpen is in 2015 Expate Spouses Initiative (ESI) opgericht. De fractie bezocht hen op hun kantoor op de High Tech Campus.

Het grootste deel van de ‘expat spouses’ is hoogopgeleid en hebben vaak een technische achtergrond (het zijn er zo’n 9000 naar schatting). Ondanks dat daar in deze regio veel vraag naar is, zitten zij vaak toch zonder werk. Volgens oprichter Kavitha Varathan, die de presentatie verzorgde, heeft dat verschillende oorzaken. Ten eerste is het de vrouw die vaak verantwoordelijk is voor wat de soft landing heet: het vinden van een huis, het zoeken van een school voor de kinderen en allerlei andere zaken die met settelen in een land gepaard gaan. Dan zijn ze al snel enkele maanden verder en hebben zo een gat op hun cv.

Andere obstakels zijn de culturele verschillen, hun gebrekkige netwerk en het feit dat ze geen Nederlands spreken. Toen het economisch minder ging dan nu, waren dit vaak vrij hoge hordes. Nu het economisch zo goed gaat, zijn taal- en cultuurverschillen minder een obstakel, maar de vrouwen die bijvoorbeeld een jaar of tien geleden aankwamen en toen geen baan konden vinden, kampen nu met een enorm gat op hun cv en hebben daarom ook een kennisachterstand opgebouwd. Bij de grotere bedrijven (ASML, Philips, NXP) vormen taal en cultuur geen obstakel, maar bij de kleinere bedrijven nog steeds wel.

ESI probeert op al die vlakken ondersteuning te bieden, onder andere door het opbouwen en versterken van de community. Ze zijn dus meer dan een recruitment bedrijf of uitzendbureau, maar ook meer dan een sociale instelling. Inmiddels zitten zo’n 1800 mensen in de ESI-community.

Bedrijven in de regio steunen ESI. Niet alleen omdat ESI hen aan goede mensen kan helpen waar ze naar op zoek zijn. Het feit dat deze expat spouses geen werk kunnen vinden, heeft ook nadelige gevolgen voor hun werknemer (de expat in kwestie). In zo’n 80 procent van de gevallen, heeft het niet kunnen vinden van werk een slechte invloed op de relatie. Dit kan uitlopen op een scheiding of dat de expat ergens anders werk gaat zoeken. De bedrijven hebben er dus baat bij dat de vrouwen werk vinden en integreren. Goed voor de bedrijven, goed voor vrouw én man en goed voor de samenleving.

 

Kavitha Varathan heeft ook een TedTalk gehouden over het onderwerp:

www.youtube.com/watch

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.