25 november 2019

Gemeentepolis voor de ziektekosten

In de media is het bericht verschenen dat CZ met ingang van 2020 de korting op de collectieve zorgverzekering voor minima gaat stopzetten. Ze geven als reden op dat er veel geld moet worden toegelegd. Nu blijkt dat ook de andere verzekeraars de collectieve regelingen voor heel veel verzekerden afbouwen, waaronder de zgn ‘gemeentepolis’. Vrijdag was in het 8-uur journaal een overzicht van gemeenten waar de minima er door deze beleidswijziging getroffen worden en daar werd Eindhoven genoemd als 1 van de gemeenten waar de minima er erg op achter uit gaan. Daarover heeft het CDA de volgende vragen:

1. Wat voor regeling heeft de gemeente (voor de basisverzekering, voor een mogelijke aanvullende verzekering en een mogelijke dekking voor het eigen risico) tot nu toe en hoeveel Eindhovenaren maken daar op dit moment gebruik van?

2. Is deze regeling alleen voor mensen met een uitkering of komen ook de minima hiervoor in aanmerking? Zo ja hoeveel van de gebruikers vallen in deze groep?

3. Is het college bereid om  met deze en/of andere verzekeraar(s) te onderhandelen om tot een betere prijs te komen?

4. Als dat niet kan en de premie met meer dan 100 euro per jaar omhoog gaat, is het college dan bereid om deze inwoners in 2020 te ondersteunen, bv met dekking van de onderbenutting op de armoedegelden in 2019?

We kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Namens de CDA-fractie,

Christo Weijs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.