22 januari 2019

Help jongeren op de woningmarkt

Door de krapte op de woningmarkt is het ook voor starters moeilijk een woning te vinden. Bijkomend probleem is dat starters vaak een korte inschrijfduur hebben omdat zij veelal niet weten dat zij zich al vanaf hun achttiende in kunnen schrijven. CDA-raadslid Remco van Dooren vraagt zich daarom af of de gemeente jongeren hierover beter kan informeren. Zijn vragen voor de rondvraag vindt u hieronder

(bron foto: Wikimedia Commons)

Rondvraag ‘Helpen van woningzoekenden’


Eindhoven, 22 januari 2019

Geacht college,

Op dinsdag 15 januari 2019 heeft de gemeenteraad gesproken met de Eindhovense woningcorporaties over het financiële huishoudboekje van woningcorporaties en over woningtoewijzingen. Tijdens deze avond werd duidelijk dat 65% van de vrijkomende woningen die in de markt worden gezet, worden toegewezen op basis van inschrijfduur. De gemiddelde inschrijfduur betreft bovendien zo’n 7 jaar. Hoe langer iemand staat ingeschreven, hoe groter de kansen dus op een woning.

Er zijn echter een heleboel mensen die niet weten dat zij zich vanaf hun 18e levensjaar al in kunnen schrijven als woningzoekende. Als jongeren of starters eenmaal een woning zouden willen huren, staan ze bij 65% van de vrijkomende woningen achteraan de rij. Hoewel de CDA-fractie natuurlijk beseft dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van woningcorporaties en de samenleving zelf om inwoners hierop te attenderen, vinden wij het ook een goed idee als de gemeente actief hier jongeren bewust van maakt. Denk bijvoorbeeld via de gemeentelijke communicatiekanalen, via het onderwijs of via WIJEindhoven.

1.       Is het college hiertoe bereid? Graag een toelichting.

Ten tweede hebben we een vraag over de vele nieuwbouwprojecten in onze stad. Er wordt flink bijgebouwd in Eindhoven, maar het is voor woningzoekenden echter soms een heel klus om er achter te komen waar en in welke categorie gebouwd gaat worden. Ook hierin ziet het CDA een gedeelde verantwoordelijkheid. Op de gemeentelijke website zijn nu slechts enkele nieuwbouwprojecten te achterhalen. Bij het aanklikken van ‘Meer bouwprojecten’ is de pagina leeg.

2.       Bent u bereid als service naar de woningzoekenden om alle nieuwbouwprojecten voor woningen op de gemeentelijke website te plaatsen?

In afwachting van uw antwoorden.

Namens de CDA-fractie,
Remco van Dooren, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.