Unhappy lonely sad woman is sitting on the couch and hiding her face on a pillow, depression concept
28 september 2021

Het CDA pakt eenzaamheid op als speerpunt!

Eenzaamheidsbestrijding is een speerpunt in het welzijnsbeleid. In een grote stad kun je snel verdwijnen in de anonimiteit en je, jong of oud, heel eenzaam gaan voelen. We willen een gemeentelijke aanpak waarbij mensen die in een isolement dreigen te raken regelmatig bezocht worden of een maatje toegewezen krijgen. Ook worden wijkgerichte projecten die gericht zijn op het bestrijden van eenzaamheid gefinancierd (denk hierbij aan samen-eten projecten).

  • 4.1 Omzien naar elkaar
  • 4. Zorg voor elkaar Thuis in Eindhoven
  • 15 Alle AOW’ers moeten een informatiepakket krijgen waarin zij worden opgeroepen hun kennis en talent in te zetten voor de gemeenschap.

En zo kansen krijgen om van betekenis te zijn voor de samenleving. Klik hier om naar het verkiezingsprogramma te gaan. 

In het coalitieakkoord is daar om het volgende opgenomen
Eenzaamheid van mensen is een groot aandachtspunt. We vinden het belangrijk om deze eenzaamheid eerder op te merken, te doorbreken en tegen te gaan. Dit vraagt samenwerking: als buren, als bedrijven, als maatschappelijke organisaties, als overheden. Vitale organisaties in de buurt zijn hierbij belangrijk. Buurtontmoeting en dagbesteding ,dichtbij in de eigen omgeving. We vinden het belangrijk om het taboe over eenzaamheid te doorbreken en zoeken aansluiting bij het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’.  Recent heeft het college ook de lokale organisatie Eindhoven in contact opdracht gegeven de samenwerking van alle organisaties die eenzaamheid aanpakken uit te breiden.

Daarom heeft het CDA de volgende activiteiten ondernomen
Bijeenkomst met vrijwilligersorganisaties om ervaringen uit te wisselen over de aanpak van eenzaamheid in de Corona-periode. Motie bij de discussie over de kadernota voor 2022 waarin gevraagd is om eenzaamheid op te nemen als basis voor subsidie om zo duidelijk te maken dat de aanpak van eenzaamheid serieus wordt genomen en niet zonder de vrijwilligersorganisaties kan. Deze motie is omarmd door het college en zal worden uitgevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.