30 november 2021

Hobbelend over de Achtseweg Zuid

In 2016 is de Zwaanstraat afgesloten voor autoverkeer. Destijds is veel gediscussieerd over het onderwerp en een aantal partijen in de gemeenteraad voorzagen grote problemen als al het verkeer over de Achtseweg Zuid zou moeten gaan, voornamelijk vanwege de slechte staat waarin de weg verkeert. Er is toen ook gesproken over het upgraden van de Achtseweg Zuid en het eventueel asfalteren van de weg. Nu is het 2021, zien we dat er veel verkeer op de Achtseweg Zuid rijdt, maar tot ons ongenoegen is die weg nog steeds in dezelfde slechte staat, als in 2016. Er zitten diepe putten en kuilen in het wegdek wat voor een zeer oncomfortabel en stuiterend ritje zorgt bij het nemen van de Achtseweg Zuid. Bij het deel bij Strijp T moet je zelfs om de kuilen heen slingeren. Het CDA vindt het hoog tijd dat deze belangrijke verbindingsweg beter berijdbaar wordt door de weg te asfalteren.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

  1. Waarom is destijds de toezegging om de Achtseweg Zuid aan te pakken niet nagekomen?
  2. Voldoet de Achtseweg Zuid aan alle eisen die aan een doorgaande weg gesteld worden en aan een weg met de huidige verkeersintensiteit? Zo ja, hoe kan het dan dat de wegbeleving zo slecht is op de Achtseweg Zuid?
  3. Bent u van plan om de Achtseweg Zuid alsnog te asfalteren? Zo ja, wanneer?
  4. In het verleden zijn er een aantal gaslekken geweest onder de Achtseweg Zuid, ontstaan door het intensieve (vracht)verkeer. Aan bewoners is verteld dat de gasleiding te ondiep ligt voor dit type wegdek. Is dit juist?
  5. Bent u bereid op korte termijn de Achtseweg Zuid in ieder geval te egaliseren? Zo nee, waarom niet?
  6. In het wegenbeheerplan 2017-2020 stond dat in 2020 groot onderhoud aan de Achtseweg Zuid (tussen de Beukenlaan en de Bezuidenhoutseweg) zou worden gepleegd. In het wegenbeheerplan 2021-2024 is deze datum verplaatst naar 2022 en verder. Wat houdt dit precies in en wanneer gaat de reconstructie eindelijk plaatsvinden?

De antwoorden zullen binnen ongeveer een maand volgen.

Linda Hofman & Remco van Dooren, gemeenteraadsleden CDA Eindhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.