02 juni 2020

CDA: Politiek gaat niet over de kleur van Zwarte Piet

Lees hieronder de inbreng van Remco van Dooren in de gemeenteraad in het debat over Zwarte Piet:

 

Voorzitter,

De kleur van Zwarte Piet. Het is het onderwerp in ons land waar iedereen een mening over heeft maar waar ook iedereen de buik helemaal van vol heeft. Waar het feest bedoeld was om kinderen te verwennen en te laten genieten van een mooi verhaal met magie, is het nu een strijdtoneel geworden van volwassenen die een mening proberen door te drukken, enorm irritant zijn en geen begrip hebben voor elkaar. De ene flank vindt Zwarte Piet racistisch en schoffeert miljoenen mensen die genieten van een prachtig kinderfeest en helemaal geen racistische bedoelingen hebben. De andere flank scheldt en tiert en kan niet opbrengen dat mensen aanpassingen aan het figuur willen zien. Het resultaat: twee groepen die het kinderfeest enorm verzieken. En 90% van de samenleving kan zich niet vinden in deze tegenpolen.

We weten dat het twee jaar geleden in Eindhoven uit de hand is gelopen. Er zijn dialoogsessies georganiseerd om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar op een fatsoenlijke manier te laten praten. Maar toen het eind 2019 weer spannend werd omdat er gedreigd zou worden met demonstraties, besloot het college om kant te kiezen voor één van de tegenpolen en te bepalen dat Pieten geen zwarte of bruine basistinten mogen hebben vanaf 2020. En dat is onderwerp van debat vanavond en dat het CDA helemaal niet gewild.

Het CDA vindt namelijk dat de overheid op afstand moet blijven bij zaken die burgers zelf organiseren en waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid dragen. Het is de samenleving zelf die tradities koestert en doorgeeft. Het Sinterklaasfeest is zo’n traditie die de samenleving zelf vormt en invult. Het is aan de samenleving zelf hoe het Sinterklaasfeest wordt gevierd en welke kleur de Pieten hebben. Wij zijn het dan ook niet eens met het college om op de stoel van de samenleving te gaan zitten en te bepalen dat alleen nog bepaalde pieten in Eindhoven welkom zijn. Daar gaat het college niet over, maar de samenleving zelf.

Die verantwoordelijkheid kun je ook goed bij de samenleving leggen. Organisatoren van het sinterklaasfeest zijn mensen die goed weten wat er speelt en leeft in de buurt. Zij zijn zich bewust van maatschappelijke ontwikkelingen en passen het feest ook aan, daar waar de behoefte is. Dat laat ook het intochtcomité in de binnenstad zien. Over de jaren hebben zij al aanpassingen gedaan en daar zijn zij ook in de toekomst bereid toe. Zij zoeken een middenweg en kiezen geen kant van de tegenpolen. Zij komen niet van een andere planeet, nee, zij proberen elk jaar om het sinterklaasfeest een groot feest te laten zijn voor zoveel mogelijk mensen. En dat proberen alle honderden vrijwilligers in Eindhoven, ook in andere buurten. Als buurtbewoners al jaar en dag blij worden van het Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten in hun buurt, dan is dat helemaal top. En als buurtbewoners graag in hun wijk een intocht organiseren met roetveegpieten of een combinatie, dan is dat ook prima. Maar dat is aan de buurt zelf, niet aan de gemeente. De gemeente moet daarin faciliterend optrekken, zorgen voor een veilige openbare orde en de vrijwilligers van de evenementen met raad en daad bijstaan. De gemeente geeft subsidie, maar moet niet zelf het evenement gaan invullen. En moet dit ook niet proberen via de subsidie af te dwingen.

Het stadsbestuur kiest nu duidelijk kant, waarschijnlijk omdat ze de demonstraties en de ongeregeldheden zat zijn en daar een einde aan willen maken. Het CDA zijn die ook zat, maar het is niet de oplossing voor dit probleem. We hebben er vorig jaar al voor gepleit, en doe dat nu weer. Laat geen demonstraties toe tussen kinderen tijdens een kinderfeest, maar voortaan op het Stadhuisplein, het hart van de democratie, waar de veiligheid het beste gewaarborgd kan worden en waar de minste overlast is voor omwonenden en anderen.

Dan nog twee opmerkingen ter afsluiting. Het college heeft alleen invloed op subsidierelaties, maar roept ook andere organisatoren van sinterklaasevenementen op te veranderen. Waarom doet ze dat, terwijl het in zoveel wijken al jaren goed gaat en de buurt tevreden is? En hoe gaat het college een ‘hellend vlak’ voorkomen? Want het kan goed zijn dat over een paar jaar ergens anders opheft ontstaat, bijvoorbeeld over Carnaval-uitingen of andere events, en gaat het college dan ook subsidievoorwaarden stellen aan de invulling? Wij hopen uiteraard van niet.   

Voorzitter, tot slot, het CDA wil niet dat het college en de overheid beslissen welke kleur Zwarte Piet heeft. Dat moeten we overlaten aan de samenleving. Daar dient een fatsoenlijke dialoog te zijn. Wij hopen dat het college zich wil bezinnen op haar beslissing.

Remco van Dooren, raadslid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.