18 september 2020

Initiatiefvoorstel meldpunt arbeidsuitbuiting

Woensdag 16 september presenteerde Miriam Frosi ons initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad. Het initiatiefvoorstel gaat over het opzetten van een lokaal meldpunt in onze stad tegen arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting, een vorm van moderne slavernij, is spijtig genoeg een realiteit voor zo’n 4800 inwoners en werknemers in onze regio.

Een jaar geleden las ik een artikel op EindhovenNews, ‘Land of milk and honey?’. De journalist beschrijft in detail zijn ervaringen met uitbuiting en laat zien hoe arbeidsuitbuiting werkt en hoe mensen zonder respect en op een inhumane manier als objecten worden behandeld. Afgelopen jaar hebben wij veel contact gehad met slachtoffers van arbeidsuitbuiting. We hebben veel schrijnende verhalen gehoord. De Poolse undercoverjournalist die bij de Jumbo gewerkt heeft, bracht vorig jaar artikels uit over de schrikbarende situatie van arbeidsmigranten.

We wonen in een van de slimste regio’s ter wereld, we hebben een fantastisch eco-systeem gecreëerd... en toch is de Brainportregio niet voor iedereen het land van melk en honing. Juist voor deze mensen willen we opkomen!

Het CDA wil er met dit initiatief voor zorgen dat de gemeente haar regierol oppakt. Het lokale meldpunt biedt aan de slachtoffers van arbeidsuitbuiting de mogelijkheid om klachten in te dienen die vervolgens door de arbeidsinspectie opgepakt zullen worden. De samenwerking met verschillende instanties wordt op deze manier effectief en efficiënter. Daarnaast wordt door middel van trainingen een deel van het ambtelijk apparaat bewuster gemaakt van de signalen van arbeidsuitbuiting. Zo kunnen we gezamenlijk strijden tegen arbeidsuitbuiting en van Eindhoven een warm thuis voor iedereen maken!

Miriam Frosi, raadslid CDA Eindhoven

Marianne Buenen, commissielid CDA Eindhoven

 

 

Hieronder de spreektekst van Miriam Frosi bij het initiatiefvoorstel:

Beste collega’s van de raad en mensen online,

Vandaag wil ik jullie het initiatiefvoorstel voor een unieke pilot, “Lokaal meldpunt arbeidsuitbuiting”, kort toelichten. Ik ben er trots op wat we, voor onze stad en voor onze regio, met dit IV kunnen realiseren! Samen.

We leven in een rijk land, de regio Eindhoven is het kloppende hart van de Nederlandse economie! Brainport heeft de terechte nationale en internationale aandacht gekregen; de eco-systeem werkt. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!
Maar zoals onze wijze voorouders ons vertelden: Nihil est ab omni parte beatum Niets is perfect; zelfs de mooiste rozen hebben doornen. Een arbeidsuitbuiting is voor ons een doorn in het oog.

Dames en heren van de raad, weten jullie hoeveel mensen slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting? 900.000 in ons land! Door gerekend zijn dat er circa 5.000 in Eindhoven! Arbeidsuitbuiting is meer dan slecht werkgeverschap!
Het is mensen van hun waardigheid beroven, mensen zonder respect behandelen,
mensen als objecten gebruiken!

Wat betekent het concreet: Mensen worden om 4uur ’s nachts gebeld om direct te komen werken, werken in onveilige werkomstandigheden voor 80 uur per week voor een prikkie en een flink bedrag wordt op het al geringe salaris ingehouden voor de huisvesting…500€ voor een kleine gedeelde ruimte. Deze mensen wordt hun vrijheid ontnomen.

Ook tijdens de Coronacrisis is duidelijk geworden hoe schrijnend de situatie kan zijn. Zieke mensen worden gedwongen te komen werken. Of moeten wel komen werken want ze kunnen het geringe salaris niet missen. De ongelijkheid wordt pijnlijk zichtbaar. Deze kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt worden harder geraakt. Armoede neemt toe. We moeten in actie komen!

Daarom willen we een meldpunt arbeidsuitbuiting opzetten in onze gemeente voor de MRE (/Metropoolregio Eindhoven) die dichtbij de kwetsbare mensen is. Een 24/7 mogelijkheid om te melden en indien gewenst (voor de minder digitale bekwame personen) een fysieke plek waar de klachten ingediend kunnen worden (ook anoniem).

Het CDA wil er met dit initiatief voor zorgen dat de gemeente haar regierol pakt en de samenwerking met Inspecties effectief en efficiënter wordt! Zodat de malafide bedrijven en Uitzendbureaus en criminele organisaties geen kans krijgen.

In ons coalitieakkoord en als raad streven we naar brede welvaart en we willen dat Eindhoven een warm huis voor iedereen is. Hierbij hoort ook het verbannen van arbeidsuitbuiting! Brede welvaart is niet alleen een financieel verhaal, maar het is ook voorzieningen bieden aan de kwetsbaren. Daarnaast wordt door middel van trainingen een deel van het ambtelijk apparaat bewuster gemaakt van de signalen van arbeidsuitbuiting. Zodat vroegtijdig kan worden ingegrepen.

Tot slot in onze economie hoort de mens centraal te staan. Niet alleen de behaalde resultaten. Hier moeten we samen aan werken. We pleiten voor een economie waar iedereen bijdraagt en waar uitbuiting verbannen wordt. Daarom vraag ik u het initiatiefvoorstel ter ondersteunen zodat Eindhoven een warm thuis voor iedereen wordt!

Want iedereen weet: Nihil est ab omni parte beatum Ook de mooiste rozen hebben doornen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.