23 mei 2020

Internationale studenten in de problemen door corona

Eindhoven is een stad met veel internationale studenten. Veel van hen zijn hun bijbaan kwijtgeraakt en hebben hun ouders in hun thuisland ook hun baan verloren. In niet alle landen is overheidssteun even vanzelfsprekend. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij moeite hebben de huurkosten en collegegelden te betalen. In sommige gevallen hebben zij zelfs niet genoeg geld om boodschappen te doen. CDA-raadslid Miriam Frosi heeft daarom raadsvragen gesteld. Die kunt u hieronder lezen:

 


Raadsvragen ‘internationale studenten in problemen door corona’

                                                                                                                                             

Eindhoven, 21 mei 2020

               

Geacht college,

 

In Nederland, en in Eindhoven in het bijzonder, studeren veel internationale studenten. Inmiddels komt 16% van de studenten op de TU/e uit het buitenland. Deze internationale studenten zijn de afgelopen periode hard getroffen door het coronavirus. Zo zijn veel studenten hun bijbaan kwijtgeraakt en hebben hun ouders hun banen verloren in landen waar overheidssteun niet vanzelfsprekend is. Het wordt daardoor steeds lastiger voor studenten aan de verplichting voor de huur (die vaak al erg hoog ligt voor internationals) en het (instellings)collegegeld te voldoen. Vreselijk genoeg bleek de nood voor sommige studenten heel hoog, aangezien het ICIN (Indian Center in the Netherlands) geld inzamelt om de wekelijkse boodschappen voor 25 Indiase studenten in Eindhoven te betalen. Dit wil het ICIN nu ook uitbreiden voor internationale studenten uit andere landen.

Op basis van de meldingen van internationale studenten die het CDA Eindhoven kreeg en die in verschillende nationale enquêtes ook naar voren komen, komt naar voren dat internationale studenten met problemen kampen op het gebied van huisvesting en financiën, Engelse informatievoorziening en mentale welzijn, eenzaamheid en stress. Het CDA Eindhoven wil aandachtig gehoor geven aan deze signalen en heeft daarom de volgende vragen:  

1.       Is het college op de hoogte van de signalen over de situatie van internationale studenten? Zo ja, welke rol voorziet zij voor de gemeente zelf in dit verhaal? En wat kan het Expat Center voor deze internationale studenten betekenen?

2.       Is het college bereid om met onderwijsinstellingen en pandeigenaren in gesprek te gaan over mogelijke versoepelingen ten aanzien van huurverplichtingen en studiekosten?

3.       Kunnen de internationale studenten tijdelijk gebruikmaken van voorzieningen zoals bijvoorbeeld de voedsel- en kledingbank?

4.       Kunnen internationale studenten in Eindhoven gemakkelijk toegang tot Engelstalige studentenpsychologen krijgen, zonder eerst lang op een wachtlijst te moeten staan?

5.       Wat doet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen op het gebied van algemene preventie van stress- en welzijnsklachten, met speciale aandacht voor internationale studenten?

6.       Internationale studenten (en expats) hebben in Eindhoven – gelukkig – toegang tot één centrale Engelstalige website met informatie over de coronamaatregelen. Na de coronacrisis zien we een kans om berichten over werken, recht op studiefinanciering, gezondheidszorg, het openen van een bankrekening, inschrijven bij de gemeente voortaan ook in het Engels beschikbaar te stellen. Rond deze onderwerpen heerst namelijk regelmatig onduidelijkheid onder internationale studenten. Wilt u hier oog voor houden?  

We kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de CDA-fractie,
Miriam Frosi, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.