27 januari 2021

Inwoners moeten meepraten en meebeslissen

Onlangs presenteerde het college een commissienotitie over inwoners- en overheidsparticipatie. Die ging volgens het CDA terecht in op het belang om een brede, diverse groep inwoners te betrekken, participatie laagdrempelig en toegankelijk te maken, participatie leuk te laten zijn en om nieuwe creatieve participatievormen te ontwikkelen. De nadruk daarbij om de meningen van het “stille midden” uitdrukkelijk te horen in een tijd van schreeuwen, sprak het CDA ook erg aan.  

Tegelijkertijd vindt het CDA de notitie ook wel erg algemeen en abstract. We pakten daarom graag de uitnodiging aan om nog meer richting, focus en verdieping aan te brengen. Dit is dus een aanvulling op de commissienotitie. We hebben ons advies daarom in zeven punten verwoord:

  1. Verwachtingenmanagement is essentieel voor het slagen van participatietrajecten. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden. Dit moet duidelijk zijn beschreven.
  2. Inwoners moeten in 1 hand omdraai kunnen zien waar de gemeente mee bezig is en waar zij een mening over kunnen geven. Zet dus alle participatietrajecten op 1 plek neer waar in begrijpelijke taak wordt uitgelegd hoe inwoners mee kunnen doen.
  3. Laat inwoners niet alleen meepraten, maar laat ze ook beslissen over hun eigen woonomgeving. Geeft buurten bepaalde rechten en zeggenschap, zoals het right to bid, right to challenge en right to plan.
  4. Benader initiatieven van individuele en georganiseerde inwoners altijd met een open houding. Benut de kracht van de inwoner, kijk naar kansen, in plaats van naar problemen. Dit moet een cultuuromslag zijn binnen de gemeente. En zie kritiek als betrokkenheid.
  5. Maak participatie niet iets vrijblijvend tot wanneer het uitkomt voor de gemeente. De buurt moet worden gekend in een ontwikkeling in de wijk en moet hierover zijn mening kunnen geven. Het college betrekt vervolgens deze mening in het uiteindelijke voorstel en reageert hierop.
  6. Laat zien wat je met een mening doet. Het is heel logisch dat een bestuur belangen en keuzes moet afwegen en dat niet alles kan worden uitgevoerd wat een inwoner wil. Maar wat altijd moet gebeuren is reageren op een inbreng en wat de kijkrichting/reactie van het bestuur daarop is.
  7. Ontwikkel digitale participatie door. Participatietrajecten uitstellen vanwege corona mag niet meer aan de orde zijn; benut de kansen van digitale participatie. Ook vanaf je telefoon of laptop kunnen burgers volop meepraten en meedoen.

Remco van Dooren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.