26 januari 2017

Kandidaatstelling verkiezingen gemeenteraad 2018

Wat wordt er van u gevraagd?

Noodzakelijk:

 • U bent CDA Lid.
 • U bent woonachtig in Eindhoven.
 • U onderschrijft het CDA gedachtengoed.
 • U onderschrijft het verkiezingsprogramma van CDA Eindhoven (in ontwikkeling).

Gewenst:

 • U bent bereid voldoende tijd te investeren:
 • U bent beschikbaar voor de verkiezingscampagne tussen september 2017 en maart 2018.
 • U bent beschikbaar gedurende de gehele raadsperiode. Het raadslidmaatschap in Eindhoven vergt minimaal 15 uur per week van Uw tijd.
 • U beschikt over de volgende kwaliteiten:
 • U bent in staat de hoofdlijnen in een debat te analyseren.
 • U bent in staat het CDA sterk te profileren in de raad en naar buiten.
 • U bent scherp in standpuntbepalingen maar streeft ook naar consensus in de fractie-besluitvorming.
 • U kunt goed debatteren.
 • U beschikt over een breed netwerk in en buiten de stad Eindhoven.
 • U bent aanspreekbaar voor de inwoners van de stad; u heeft een ‘open mind’.
 • U bent in staat de publieke opinie te peilen.
 • U beschikt over relativeringsvermogen.
 • U bent een ‘teamplayer’.
 • U heeft specifieke kennis op een van de navolgende terreinen; veiligheid, decentralisatie van landelijk overheidstaken, financiën, leefbaarheid en zorg voor minderbedeelden, ruimtelijke ordening en cultuur.
 • U heeft enige bestuurservaring in maatschappelijke en/of politieke organisaties.

Remuneratie

Zie hiervoor de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of www.hr-overheid.nl


Hoe ziet de procedure eruit? 

 • De kandidaatstelling staat open van 20 dec 2016 tot 5 februari 2017.
 • De kandidaatstelling dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden door middel van motivering en CV op een van de navolgende adressen: (Fractiekamer CDA Eindhoven 2.21, Postbus 90150, 5600RB Eindhoven) of via mail ([email protected]).
 • De vertrouwenscommissie, welke aan het bestuur van de afdeling een concept kandidatenlijst zal overleggen, bestaat uit:
  • De heer Otto Dieleman: voormalig voorzitter van de afdeling
  • Mevrouw Henny Houben: lid van het afdelingsbestuur.
  • De heer Jérôme Verhagen: lid van de afdeling en voorzitter vertrouwenscie.
 • De algemene ledenvergadering van de afdeling beslist over de definitieve kandidatenlijst. Deze Ledenvergadering staat gepland in juni 2017.
 • De vertrouwenscommissie heeft vooralsnog de volgende avonden ingepland voor gesprekken met de kandidaten: 21 februari, 1 maart en 7 maart 2017
 • Van een deel van de kandidaten wordt ook verwacht dat zij beschikbaar zijn voor een collectief assessment (nog definitief in te vullen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.