11 januari 2019

Laatste winkel weg uit Acht; CDA stelt raadsvragen

Met het sluiten van de bakker is de laatste winkel uit Acht verdwenen. Het CDA maakt zich zorgen om de leefbaarheid.

Omdat ook in het coalitieakkoord is afgesproken dat we ons in willen zetten voor leefbaarheid in de wijken, wil CDA-raadslid Remco van Dooren dat er ook actie wordt ondernomen. Hij heeft daarom de volgende raadsvragen gesteld:

 

Geacht college,

Na 83 jaar zijn in Acht de deuren voorgoed dichtgegaan van de bakker. Daarmee is tegelijkertijd de laatste winkel uit het kerkdorp verdwenen. Want ook de slager en de supermarkt bevinden zich er al lange tijd niet meer. Daardoor zijn de inwoners van Acht aangewezen op voorzieningen in andere wijken. Veel van hen missen echter een winkelvoorziening nabij. Het CDA is bovendien van mening dat een gebrek aan winkels niet ten goede komt aan de leefbaarheid van het dorp op de lange termijn.

Wij hebben daarom enkele vragen:

1.       Wat is uw reactie op het bericht dat de laatste winkel in Acht gesloten is? Vormt dit bericht voor u een aanleiding tot handelen? Zo nee, waarom niet?

In het coalitieakkoord ‘Evenwicht en energie’ staat de volgende paragraaf: “We vinden het belangrijk dat onze stad wijken en buurten heeft waar het goed wonen is. We hechten aan goede voorzieningen in de buurt zoals winkels, gezondheidscentra, scholen, sportaccommodaties, culturele voorzieningen en buurtontmoeting”

2.       Hoe geeft u invulling aan ‘het hechten aan goede voorzieningen in de buurt zoals winkels’ in Acht?

Al jarenlang constateert u dat de inwoners van Acht niet binnen een korte afstand de beschikking hebben over een supermarkt (zie: Detailhandelsnota, 2015). U heeft daarbij vaak aangegeven dat een supermarkt wel nodig is voor de verzorging en leefbaarheid van Acht. Inwoners missen deze winkelfunctie eveneens.  

3.       Op welke manier bent u actief aan de slag gegaan met de uitvoering van de Detailhandelsnota op dit punt?

4.       In de Detailhandelsnota beschrijft u dat u het ‘principe van uitnodigingsplanologie’ hanteert; d.w.z. dat u goede initiatieven zo snel mogelijk wil faciliteren. Zijn er in de afgelopen periode initiatieven geweest en zo ja, hoe heeft u geprobeerd deze mogelijk te maken? 

5.       Ziet u binnen Acht realistische mogelijkheden om een winkelvoorziening te laten vestigen? Zo ja, waar dan? Graag een toelichting.

6.       Bent u bereid om met de detailhandel in gesprek te gaan en deze behoefte en noodzaak van een winkelfunctie aan hen over te brengen? Graag een toelichting.

Namens de CDA-fractie,
Remco van Dooren, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.