08 november 2018

Meer geld voor onderhoud Catharinakerk

Het CDA vindt behoud van erfgoed erg belangrijk. Daarom zijn we blij dat er weer meer geld voor het onderhoud van de Catharinakerk wordt gereserveerd.

Tijdens de bespreking van de begroting kwam het budget voor erfgoed aan de orde. We zijn blij dat er weer een hart voor erfgoed wordt getoond. Hiertoe behoort het reserveren van een structureel hoger bedrag voor het onderhoud van de Catharinakerk.

Het CDA is blij dat de Catharinakerk dit geld weer krijgt voor het zo nodige onderhoud. Reeds in 2013 heeft het CDA hierop aangedrongen, maar helaas werd er niets meegedaan door het toenmalige gemeentebestuur. De jaren hierop werd namelijk maar een beperkt bedrag gereserveerd voor het onderhoud. Dit heeft geleid tot duidelijk achterstallig onderhoud. Nu met het CDA in het college is er weer aandacht voor het onderhoud van de Catharinakerk met een structurele verhoging van het jaarlijkse budget van 50.000 richting 500.000 euro om de effecten van het achterstallig onderhoud op te lossen.

Het is wel wrang dat in tijden van bezuinigingen een dergelijke uitgave noodzakelijk is om dit rijksmonument  in stand te kunnen houden. Niettemin is het CDA trots dat nu de Cathrien voor de toekomstige generaties behouden blijft en een markant baken van de binnenstad kan blijven.

- Raadslid Niels Groot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.