18 oktober 2019

Meldkamer Oost-Brabant onder druk

Wij maken ons zorgen over de kwetsbare situatie in diverse 112-meldkamers. Diverse problemen (waaronder onderbezetting) in de meldkamer Oost-Brabant zorgt ervoor dat 112-telefoontjes soms minutenlang in de wacht staan. Remco van Dooren heeft daarom namens het CDA Eindhoven raadsvragen gesteld, die u hieronder kunt lezen:

 

Raadsvragen ‘Meldkamer Oost-Brabant onder druk’

Eindhoven, 18 oktober 2019

 

Geacht college,

Burgers die 112 bellen, moeten erop kunnen vertrouwen dat zij snel en adequaat door de meldkamer worden geholpen. De slogan ‘112 als elke seconde telt’ is er immers niet voor niets. Toch blijkt in de praktijk dat meldkamers zeer kwetsbaar zijn. Uit onderzoek bij zes regionale meldkamers wordt duidelijk dat zij onderbezet zijn, dat zij werken met verouderde ICT en dat zij geen taken van elkaar kunnen overnemen als er een calamiteit is[1].

Het CDA Eindhoven heeft vernomen dat ook de regionale meldkamer in Oost-Brabant onder druk staat. Zo wordt met grote regelmaat de minimale bezetting niet gehaald. Door deze onderbezetting staan 112-telefoontjes soms minuten in de wacht en kunnen incidenten niet goed worden aangestuurd. Medewerkers kunnen bovendien tijdens hun 8-urige dienst achter hun bureau soms amper fatsoenlijk naar het toilet of even hun benen strekken. Het CDA Eindhoven heeft verder begrepen dat de regionale meldkamer tijdelijk ook taken van de ambulancemeldkamer van Midden- en West-Brabant heeft overgenomen. Daardoor krijgen de overbelaste medewerkers van de meldkamer het nog drukker. Het is aan de solidariteit en de loyaliteit van het personeel te danken dat de meldkamer nog draaiende is.

Het CDA Eindhoven vindt het van levensbelang dat de meldkamer goed functioneert. Zij is het eerste contact voor mensen in nood en is bovendien de plek vanwaar hulpverleners informatie ontvangen over het incident en waar zij om ondersteuning kunnen vragen. Wij vinden het onaanvaardbaar dat onze meldkamer onder druk staat. Aangezien het college verantwoordingsplichtig is over de gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) waar de meldkamer onder valt, heeft de CDA-fractie de volgende vragen aan u:

1.       Herkent het college dat de personele bezetting onder druk staat bij de meldkamer Oost-Brabant? Zo ja, hoe lang is dit al bekend en wat is hier tot nu toe aan gedaan?

2.       Welke maatregelen gaat u bij de Veiligheidsregio voorstellen om zo snel als mogelijk de personele bezetting op orde te brengen?

3.       Hoe vaak kwam het in de afgelopen jaren voor dat burgers minutenlang moesten wachten of zelfs niemand aan de lijn kregen toen zij 112 belden? Graag ontvangen we daarbij een reflectie op de cijfers.

4.       Uit landelijk onderzoek[1] blijkt dat er “op technisch gebied sprake is van stilstand in de meldkamers omdat innovatie en ontwikkeling niet of nauwelijks aan de orde is”. Van de bezochte meldkamers blijkt de ICT “geheel of gedeeltelijk verouderd of economisch afgeschreven”. Is dit ook het geval bij de meldkamer in Oost-Brabant? Zo ja, welke maatregelen gaat u bij de Veiligheidsregio voorstellen om de techniek te vernieuwen?

5.       Datzelfde onderzoek laat zien dat meldkamers elkaars taken gedeeltelijk of zelfs niet kunnen overnemen bij onvoorziene calamiteiten en/of incidenten. Is dit ook bij onze meldkamer het geval, en zo ja, wat wordt er aan gedaan om dit in de toekomst te voorkomen?

Wij kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Namens de CDA-fractie,
Remco van Dooren, raadslid

[1] Rapport ‘Continuïteit van meldkamers’, Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom, 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.