03 oktober 2018

Mogelijk nog meer parkeeroverlast Meerhoven

Krijgen bewoners van Meerhoven binnenkort nog meer parkeeroverlast? Daar maken wij als CDA ons zorgen over. De nieuwe plannen maken het voor Eindhoven Airport-bezoekers makkelijker te parkeren in de parkeergarage in Meerhoven. Het CDA heeft daarom raadsvragen gesteld:

(Foto: Wikimedia Commons) 

Raadsvragen ‘Vliegveldparkeergarage in Meerhoven: service of overlast?’

Eindhoven, 2 oktober 2018

Geachte college,

Vanaf maandag 1 oktober jongstleden kunnen reizigers van Eindhoven Airport gebruikmaken van de “service” ‘Park + Fly’ van uitbater Q-Park en busmaatschappij Hermes. De service houdt in dat reizigers hun auto kunnen neerzetten in de parkeergarage onder het centrum van Meerhoven, waarna Hermes de passagiers vervolgens naar de luchthaven vervoert. Dit alles voor tegen een laag tarief. Het initiatief mag dan een goede oplossing zijn voor de toerist en voor de uitbater van de parkeergarage, als CDA-fractie hebben we toch vooral zorgen. We vragen ons sterk af of de inwoners in Meerhoven hiermee wel geholpen worden.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1) Zowel de bewonersverenigingen van Zandrijk, Bosrijk en Meerrijk als de winkeliersvereniging in Meerhoven geven aan dat zij niet op de hoogte zijn gebracht van dit initiatief. Was de gemeente wel op de hoogte van deze plannen? Zo ja, op welk moment en waarom heeft de gemeente er toen niet voor gekozen om de bewoners hierover te informeren?

2) In het Eindhovens Dagblad van dinsdag 2 oktober 2018 lezen we dat de gemeente Eindhoven instemt met het plan, maar de ontwikkelingen wel in de gaten houdt. Verder wordt aangegeven dat de gemeente niks kan doen aan deze constructie omdat hier sprake is van een bestaande commerciële parking. Kan het college aangeven waarom zij instemt met het plan? Hoe heeft u de afweging van belangen gemaakt ten aanzien van buurtbewoners, huidige parkeergaragegebruikers en die van potentiële nieuwe gebruikers?

3) De bewonersverenigingen vrezen dat gebruikers er snel achter zullen komen dat zij de auto buiten de parkeergarage gratis in de wijk kunnen stallen. Verwacht wordt dat de huidige overlast dan alleen maar toeneemt, want bewoners klagen al jarenlang over het parkeren van passagiers in de wijken. Begrijpt u de gevoelens van deze bewonersverenigingen?

4) Door de service van Q-Park en Hermes zal het gebruik van de parkeergarage toenemen. Bent u het met ons eens dat het heel onwenselijk en misschien wel onveilig is dat midden in een woonwijk met een basisschool en kinderopvang en waar bewoners winkelen en sporten, een parkeerservice voor een vliegveld gerealiseerd wordt? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u het verder met ons eens dat een woonwijk, hoe dicht die ook bij een vliegveld ligt, in geen enkel opzicht een service hoeft te verlenen aan reizigers die gebruik maken van het vliegveld? Graag een toelichting.

6) In de parkeergarage heeft Q-Park juist de parkeerplekken die het dichtst bij de supermarkten liggen, gereserveerd voor reizigers voor de luchthaven. Dat is opmerkelijk, want de bewoners die met hun auto boodschappen willen doen worden daardoor de dupe van dit plan. Is het college bereid om deze vervelende situatie aan te kaarten bij Q-Park?

7) Al geruime tijd klagen inwoners in Meerhoven dat er steeds meer auto’s van reizigers en personeel van luchtvaartmaatschappijen in hun straten staan. Enkele straten hebben als experiment zelfs al betaald parkeren ingevoerd. Is het college bereid om met bewoners om de tafel te gaan en met elkaar te spreken over alle mogelijke oplossingen om het parkeren van passagiers van Eindhoven Airport in de wijken tegen te gaan?

In afwachting van uw antwoorden.

Namens de CDA-fractie,

Remco van Dooren, raadslid
In samenwerking met Marianne Buenen, commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.