19 juni 2020

Omgevingsvisie? Kijk verder dan het centrum

Bij de Omgevingsvisie dient de gemeente verder te kijken dan alleen het centrum, zo stelt CDA-raadslid Rob Gordon. Hieronder leest u zijn bijdrage in Groot Eindhoven:

De Omgevingsvisie is een kijk op de toekomst van Eindhoven, ofwel  “hoe de stad Eindhoven zich over 10 of 20 jaar ruimtelijk kan gaan ontwikkelen”.

In de eerste versie zijn de resultaten samengevat van eerder vastgesteld beleid en veel gesprekken van bestuurders en ambtenaren met inwoners, ondernemers en instellingen. Goed dat zovelen hebben meegedacht. Veel is echter nog niet uitgewerkt en daarvoor worden nog aanvullend onderzoek gedaan: belangrijke studies volgen nog een woonvisie, een verdichtingsstudie, een klimaatplan en een verkeersplan. Al deze studies worden verwerkt in de volgende versie van de omgevingsvisie. Als het aan het CDA ligt wordt hier stevig aan doorgewerkt omdat de eerste versie nog gaten vertoont.

Een groot accent wordt nu gelegd op de ontwikkeling van het centrumgebied, de binnenstad. Daar zou enorm veel bijgebouwd kunnen worden. Daar stemmen wij onder voorwaarden mee in als:  de leefbaarheid niet teveel aangetast wordt, respect getoond wordt voor historische karakteristieken en als het aansluit bij onze woonbehoeften. De plannen voor verdichting kunnen dan positief bijdragen aan de ontwikkeling en het innovatieve imago van de stad.

Het CDA heeft nadrukkelijk gesteld ook de andere stadsdelen aandacht behoeven: niet alle energie en investeringsgelden van de gemeente moeten de komende jaren alleen naar het centrumgebied gaan. De stad is immers veel groter, daar liggen ook mogelijkheden en opgaves om te vernieuwen ! En meer wijken en buurten verdienen aandacht.

De wethouder heeft op aandringen van het CDA toegezegd dat studies voor onze andere stadsdelen nog dit jaar aan de orde zullen komen. Daar houden wij hem zeker aan vast want investeringen van de gemeente moeten ook daar terecht gaan komen!

 

(Foto: WikiMedia Commons)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.