13 juni 2018

CDA-motie 'reik jeugdlintje uit' aangenomen

Op voorstel van CDA-raadslid Remco van Dooren worden er weer jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren die een bijzondere bijdrage aan de Eindhovense samenleving hebben geleverd. Zijn motie ‘Reik het jeugdlintje weer uit’ kon op steun van de burgemeester rekenen. Die gaat samen met de gemeenteraad de plannen nu verder uitwerken.

In 2013 heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld waardoor het mogelijk werd om kinderen een onderscheiding te geven. Daarmee wilde de gemeenteraad zijn erkentelijkheid kunnen uitdrukken voor bijzondere bijdragen aan de Eindhovense maatschappij. De onderliggende wens was om met deze blijk van waardering kinderen te stimuleren zich belangeloos in te zetten voor de gemeenschap.

Kort na de vaststelling van de verordening werden de eerste onderscheidingen al uitgereikt. Navraag leert echter dat er na 2013 geen kinderen meer in het zonnetje zijn gezet.

Het CDA vindt het enorm belangrijk dat we jongeren die een bijzondere onbaatzuchtige daad hebben verricht, waarderen. Of dat nu ten gunste is aan de stad, aan een van onze inwoners, of aan een dier. Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat de gehele Eindhovense jeugd, dus tot 18 jaar, in aanmerking kan komen voor een onderscheiding. Nu is dat alleen mogelijk tot en met 12 jaar.

Met een motie, mede-ingediend door D66, DENK, GroenLinks, Leefbaar Eindhoven, PvdA, VVD en 50PLUS, wilden zij dan ook het college oproepen om op korte termijn met een voorstel te komen om conform de verordening weer over te gaan tot het uitreiken van jeugdlintjes en daarnaast de leeftijdsgrens te verhogen naar 18 jaar. 

De burgemeester reageerde enthousiast op het voorstel en wil nu met de gemeenteraad gaan kijken op welke manier de jeugdlintjes uitgereikt kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.