18 maart 2018

Opinie: 'monumentale' uitdagingen voor Eindhoven

“Monumentale” uitdagingen voor Eindhoven

Niels Groot, kandidaat raadslid CDA

Eindhoven kent door haar bewogen en fascinerende verleden helaas niet veel monumenten meer. Sinds kort is er een duidelijke trend dat partijen zich verenigd inzetten voor de overgebleven monumenten. Onder leiding van het CDA werd er recent unaniem een motie aangenomen, welke een plan van aanpak vraagt om  te voorkomen dat monumentale en/of waardevolle panden kunnen verpauperen. Tevens de unanieme motie om zoveel mogelijk elementen van het TAC-gebouw te bewaren is een voorbeeld van deze brede politieke inzet. Nu is het zaak om deze beweging gaande te houden. Het CDA vindt dat we samen alles in het werk moeten stellen om onze monumenten te behouden en te onderhouden. Er zijn namelijk 4 “monumentale” uitdagingen in het komende jaar waar alle politieke partijen de schouders onder moeten zetten.

De eerste uitdaging is de Paterskerk. Het is geweldig dat de kerk een nieuwe bestemming krijgt, maar ondertussen wordt wel de integriteit van het gebouw en het interieur schade berokkend. Het gebouw wordt door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed gezien als een bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden, in het bijzonder als openbare kloosterkerk. Het gebouw is van  architectuurhistorisch en kunsthistorisch belang door de stijl en de rijk versierde Neo-Gotische interieuronderdelen. Kortom, het is design van vroeger! En wat schetst de verbazing van het CDA? De huidige plannen houden het slopen van de biechtstoelkapellen en het wegwerken van het interieur, zoals de altaren, in. Moeten we ons niet inzetten voor eenduidig inzetten voor het intact houden van dit markante meesterwerk? Waar gaat het verwijderde interieur bijvoorbeeld heen? Weg uit Eindhoven?

Daarnaast blijven drie markante bouwwerken in Eindhoven bedreigd door nieuwe bouwplannen. Allereerst, het Evoluon, wat nu terecht een rijksmonument is. Het omliggende groen behoort echter niet tot het rijksmonument. Volgens de wethouder in kwestie betekent de monumentenstatus niet dat er niets meer kan qua bouwen…. We moeten daarom direct de eis neerleggen dat zeker het omringende groen niet bebouwd mag worden zoals ook bij het gloeilampenplantsoen. We moeten dit unieke monument zichtbaar houden in een oase van groen zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

Het TAC, het voormalige Philipsgebouw, staat ook nog steeds in het vizier van de slopershamer, ondanks de bovengenoemde motie. Het huidige college heeft zich rijk gerekend op basis van het slopen van een markant Philipsgebouw. Na de motie willen ze de helft behouden, maar het college van B& W wil daar alleen mee instemmen als minstens driekwart van de financiële tegenvaller betaald wordt uit rijksgelden. Kortom, het TAC blijft bedreigd en daar moeten we samen iets aan doen!

Als laatste hebben we dan nog enkele gebouwen op het VDMA-terrein. Er worden geen harde eisen gesteld over de lucifer-fabriek en de zustersflat bij de herontwikkeling van het gebied. Kortom als het echt niets anders kan, in de ogen van de projectontwikkelaars, dan gaat dat stukje historie zonder problemen plat. Wederom, we moeten er de schouders onder zetten om het complex deels of geheel te beschermen.

Ondanks de inzet zijn er dus wel degelijk uitdagingen. Het CDA spreekt uit voor een gezamenlijke politieke aanpak en visie richting de bedreigde monumenten, in samenwerking met betrokken partijen zoals de Van Abbe stichting.  Er zijn toch wel slimme (design)oplossingen om monumenten en belangrijke bouwwerken intact te laten bij bouwplannen? Denk bijvoorbeeld aan inspiratie/hulp door de TU/e. Kortom, in de huidige en toekomstige (bouw)plannen van de gemeente Eindhoven moet het behoud van monumenten samen met het gemeentelijk verleden hoog op de politieke agenda blijven staan en niet alleen in verkiezingstijd. Samen kunnen we het unieke verhaal en verleden van Eindhoven behouden, benutten en er van blijven genieten. 

Foto: Eindhoven in Beeld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.