03 juli 2018

Portefeuilles binnen CDA-fractie verdeeld

De raadsleden zijn gekozen, het coalitieakkoord is rond en onze nieuwe wethouder Stijn Steenbakkers is begonnen. Binnen de fractie hebben de raadsleden nu de taken en onderwerpen verdeeld. Linda Hofman is gekozen tot fractievoorzitter, Remco van Dooren wordt vice-fractievoorzitter.

Zie hieronder de verdeling van de portefeuilles per raadslid:

Linda Hofman (fractievoorzitter):

Arhi-procedure Nuenen
Bereikbaarheid en mobiliteit
Coördinatie Brainport Actieagenda en regio-envelop
Dierenwelzijn
Evenementen
Horeca binnenstad

Remco van Dooren (vice-fractievoorzitter):

Binnenstadseconomie
Burgerparticipatie
Citymarketing
Onderwijs
Markten
Sport
Studenten
Toerisme
Veiligheid

Miriam Frosi:

Financiën
Bezwaar en beroep
Circulaire economie
Dienstverlening
Diversiteit
Duurzaamheid
Inburgering
Personeel & Organisatie (inclusief bedrijfsvoering)
Toezicht

Rob Gordon:

Aardgasloze wijken
Arbeidsmarkt
Deelnemingen
Economie en vestigingsklimaat
Grond & vastgoed
Innovatie en digitalisering
Openbare ruimte
Ruimtelijke ontwikkeling
Wonen en wijken

Niels Groot:

Circulaire economie
Cultuur en design
Cultuur vastgoed
Cultuurhistorie
Energie
Groen
Klimaat
Water

Christo Weijs:

Armoede en schulden
Jeugdhulp
Maatschappelijke zorg en ondersteuning
Welzijn en gezond
Werk en inkomen

Marianne Buenen (commissielid):

Arbeidsmarkt
Bereikbaarheid en mobiliteit
Onderwijs

Anneke Sprong (commissielid):

Armoede en schulden
Jeugdhulp
Maatschappelijke zorg en ondersteuning
Welzijn en gezond

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.