17 juli 2020

Proef minibusjes Bravoflex stopt

Na de oproep van de Eindhovense gemeenteraad op initiatief van het CDA, heeft de provincie besloten om in december te stoppen met Bravoflex in Eindhoven (en in Helmond en Roosendaal). Het experiment waar inwoners op bestelling met een klein busje een ritje kriskrassend kunnen maken van halte naar halte, kost te veel geld en er wordt weinig gebruik van gemaakt.

Het CDA is van het begin af aan kritisch geweest over Bravoflex. Het is een heel dure vorm van reizen, een ritje per reiziger zou 46 euro subsidiegeld kosten. Bovendien is Bravoflex niet toegankelijk voor inwoners met een kleine portemonnee of voor inwoners met kortingsproducten, aangezien het gratis ov voor minima en gratis ov voor studenten niet bij Bravoflex geldt. Het geld dat er jaarlijks in omgaat – structureel 660.000 euro, omgerekend naar 20.000 dienstregelinguren – kan wat het CDA betreft veel beter besteed worden. Daarom hebben we eerst kritische vragen gesteld aan de Provincie en Hermes, zoals u kon lezen in ons artikel van 21 april 2020. De antwoorden die we kregen, bevestigden onze kritische houding. Ook bleek, dat het doel van Bravoflex, tijdens het experiment gewijzigd was. Nu werd het gepresenteerd alsof het een aanvulling op het ov zou zijn, en niet een oplossing voor het schrappen van reguliere buslijnen, wat in de afgelopen jaren continu werd gemeld.

De antwoorden op onze kritische vragen resulteerden in het indienen van een motie, waarin we hebben gepleit om te stoppen met Bravoflex en het geld dat hierbij vrijkomt in te zetten voor een verbetering van het regulier openbaar vervoer. Het CDA ziet graag dat de laatste bus na de laatste trein komt, dat we in de weekendavonduren de bus vaker laten rijden, dat de bus ook buiten het centrum minimaal 2 keer per uur rijdt en dat de bus zowel net voor als net na de spits vaker rijdt.

We kregen steun van veel partijen, en met een grote meerderheid is deze motie aangenomen in de raadsvergadering van 19 mei 2020. En wat blijkt nu? Eerlijk gezegd tegen onze verwachting in, heeft de provincie (die ov-beheerder is) op 2 juli bekendgemaakt dat de proef met Bravoflex stopgezet wordt. Een mooi resultaat. En we blijven kritisch volgen wat er met het geld dat vrijkomt gaat gebeuren, want ons hoofddoel is natuurlijk om in Eindhoven (nog) beter openbaar vervoer te hebben.

Remco van Dooren, raadslid                                                                                                                    

Marianne Buenen, commissielid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.