24 augustus 2018

Raadsvragen CDA over ratten in Woensel-Noord

Het is helaas weer zo ver. Ook dit jaar geven buurtbewoners uit Woensel-Noord aan dat zij veel overlast ervaren van ratten. Dit keer lijkt de rat vooral Blixembosch gevonden te hebben, want buurtbewoners daar delen veelvuldig foto’s van hun vangst op sociale media. De ratten vreten niet alleen alles aan, ze zorgen ook voor een onbehaaglijk gevoel bij de inwoners.

Het CDA vraagt al jarenlang aandacht voor de zorgen en klachten van inwoners hierover. Wij vinden dat de gemeente inwoners moet ondersteunen in het voorkomen en bestrijden van de rat. Daarom onderstrepen wij ook de in 2015 ingevoerde werkwijze van het college, waarin het Kennisadviescentrum Dierplagen (KAD) opdracht is gegeven om bij een melding van ratten langs te gaan bij een inwoner. De inwoner wordt ter plekke geadviseerd wat hij of zij kan doen om de ratten te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast wordt bij een concentratie van meldingen onderzoek gedaan om te kijken naar de mogelijke oorzaak. Bij concentraties volgt een bestrijdingsplan, inclusief monitoring en waar nodig handhaving.

Hoewel bewoners uit verschillende buurten overlast ervaren van dit ongedierte, hebben wij het gevoel dat mensen de overlast van ratten maar mondjesmaat melden. Wij denken dat dit komt door de informatie1 en de flyer2 die op de gemeentelijke website te vinden zijn. Daarin wordt namelijk niet vermeld wat er concreet met meldingen wordt gedaan. Het CDA vindt het belangrijk dat aan inwoners beter duidelijk moet worden gemaakt wat de precieze werkwijze van de gemeente is. Alleen melden om de ‘omvang van het probleem goed in kaart te kunnen brengen’ stimuleert mensen niet.

Het CDA heeft daarom een aantal vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Hanteert de gemeente nog steeds de geschetste werkwijze? Zo ja, waarom wordt deze werkwijze dan niet duidelijk gecommuniceerd op de gemeentelijke website? Gaat u dit aanpassen?
  2. Is het college bereid om in Woensel-Noord een ‘buurtinfo’ te verspreiden, zodat inwoners weten dat zij kunnen melden én dat er opvolging aan een melding wordt gegeven?
  3. Bent u het met het CDA eens dat bij een concentratie van meldingen inwoners geholpen moeten worden door de gemeente?
  4. Is het college bereid om een onderzoek uit te laten voeren naar de oorzaken van de rattenproblematiek in Woensel-Noord en de resultaten hiervan te delen met de raad?

Gezien de actualiteit verwachten wij snelle vervolgacties.

Namens de CDA-fractie,

Remco van Dooren, raadslid
Linda Hofman-Jobse, raadslid

1 www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/klachten/overlast-van-ongedierte
2 www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-06/flyer-rattenbestrijding.pd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.