26 augustus 2018

Raadsvragen ‘Eindhovense studenten met psychische problemen’

Naar aanleiding van het artikel 'Studenten bezwijken psychisch onder prestatiedruk' in de Volkskrant van 13 augustus jl. stelde het CDA Eindhoven de volgende vragen aan het college van B en W: 

Geacht college,

 ‘Studenten bezwijken psychisch onder prestatiedruk’. Dat is de verontrustende kop van een artikel in de Volkskrant van 13 augustus 2018. Daarin wordt al voor de tweede keer dit jaar aandacht gevraagd voor de toename van psychische problemen onder studenten. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat 29% van de studenten concentratieproblemen heeft, 24% aan faalangst lijdt en ruim een kwart van de studenten met zelfmoordgedachten rondloopt. Uit een onderzoek van de Hogeschool Windesheim wordt daarnaast duidelijk dat een kwart van de studenten met burn-outklachten kampt. 

Hoewel stress en faalangst onder studenten van alle tijden is omdat zij in een kwetsbare levensfase zitten, hebben studenten het nu drukker dan ooit. Ze moeten enerzijds voldoende studiepunten halen, doen anderzijds bijbaantjes om hun studie te financieren en tegelijkertijd willen studenten ook nog een fijn sociaal leven leiden. In een steeds individualistischer samenleving moeten ze hier zelf hun weg in vinden en dat lukt een groeiend aantal niet zonder hulp. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat de wachttijden groeien voor studenten die psychologische hulp nodig hebben.

De CDA-fractie maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling en verwacht dat de resultaten van de onderzoeken ook gelden voor de studenten op het Summa College, de Fontys Hogeschool en de TU/e.

Daarom heeft het CDA de volgende vragen voor het college: 

1.      Bent u op de hoogte van de nu door de Volkskrant bij de huisartsen opgehaalde informatie en het rapport dat eerder dit jaar al door de universiteitspsychologen is opgemaakt over de psychische problemen die studenten ervaren in het universitaire systeem?

2.      Zijn er lokale cijfers bekend van studenten die in Eindhoven wonen en die kampen met psychologische problemen? Zijn er wachtlijsten?

3.      Bent u het met ons eens dat een percentage van 25% van de studenten die rondloopt met zelfmoordgedachten significant hoger is is dan wat er in de rest van de samenleving gesignaleerd wordt én daarom zorgwekkend is? Ziet het college een rol om als gemeente hier meer aandacht aan te besteden?

4.      Is het college bereid om het gesprek aan te gaan met Summa, Fontys en TU/e om de zorgen over deze problematiek te delen en met elkaar te verkennen wat partijen (onderwijsinstellingen, gemeente en gezondheidsorganisaties) aan de psychische problemen van studenten kunnen doen?

5.      Zou hier sprake kunnen zijn van een ongezonde, stressbevorderende en mogelijk zelf ziekmakende omgeving waarnaar de gemeente in het kader van de Wet Publieke Gezondheid onderzoek zou kunnen doen?

6.      Bent u bereid om hiervoor aan de GGD opdracht te geven, de uitkomsten met de onderwijsinstellingen te delen en daarover de raad te informeren?

7.      Dit speelt niet alleen in Eindhoven maar in alle studentensteden- bent u daarom bereid om dit thema bij de VNG te agenderen? 

In afwachting op uw antwoorden,

Namens de CDA-fractie,

Remco van Dooren, raadslid
Christo Weijs, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.