27 februari 2020

Raadsvragen ‘Nieuwbouwplan seniorenwoningen Achtse Barrier’

Een mooi plan voor een seniorenwoning in de Achtse Barrier, dat op steun kan rekenen in de buurt, krijgt maar geen toestemming van de welstandscommissie. Erg zonde, volgens velen. Het CDA Eindhoven stelde daarom raadsvragen. Die kunt u hieronder lezen:

 

 

Geacht college,

In de Achtse Barrier zijn de bouwplannen voor een complex met 32 seniorenwoningen met open armen ontvangen. Nergens in de wijk is namelijk een faciliteit waar senioren kunnen wonen in een appartement waar ze ook zorg kunnen krijgen. Deze zorgwoningen kunnen ervoor zorgen dat senioren uit de Achtse Barrier die lichte hulp nodig hebben en daarom eigenlijk niet meer comfortabel in hun eigen huis kunnen blijven wonen, toch in de wijk kunnen blijven wonen. Bovendien ligt de plek waar het complex moet komen al ruim 35 jaar braak.

Een voor de wijk gewenste voorziening dus, dat voldoet aan het geldende bestemmingsplan. Het gebouw wordt verder energieneutraal, is overlastarm, voorziet in de parkeerbehoefte en heeft gemeenschappelijke ruimtes om mensen bij elkaar te brengen. Ook de gemeentelijke ambtenarij is enthousiast over de plannen en hebben met de initiatiefnemer meegedacht. Alles lijkt dus in kannen en kruiken, maar er ontbreekt echter één voorwaarde om deze 32 woningen te realiseren: toestemming van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ook wel de welstandscommissie genoemd. Zij blokkeren de realisatie van dit initiatief, omdat zij kritiek hebben op de inkijk in de buurtuinen, de ronde vorm van het gebouw en het materiaalgebruik. Maar de gemeentelijke bezwarencommissie oordeelde dat de welstandscommissie verkeerde argumenten had gebruikt en het college van B&W gaf de welstandscommissie de kans om de onderbouwing te wijzigen, en werd het bouwplan alsnog afgewezen. De rechter gaf echter opdracht voor een second opinion, bijvoorbeeld door de welstandscommissie van Helmond, maar de gemeente Eindhoven stapte naar de welstandscommissie in Weert en die wees het plan af vanwege de ronde vorm van het gebouw dat meer ruimte nodig zou hebben en het feit dat de stalen bouwconstructie niet bij de zorgfunctie zou passen. Het bouwplan werd weer afgewezen. De initiatiefnemer begrijpt er ondertussen niets meer van.

De inwoners uit de Achtse Barrier kunnen niet begrijpen dat zo’n plan met toegevoegde waarde voor de wijk alleen op basis van de mening van de welstandscommissie kan worden tegengehouden. Zij zijn daarom een handtekeningenactie gestart en inmiddels hebben meer dan 550 bewoners, ook direct omwonenden, getekend.

Het CDA heeft over deze zaak de volgende vragen:

 

1.     1) Bent u het met ons eens dat een complex met 32 zorgwoningen een welkome aanvulling is voor de wijk Achtse Barrier?

2      2) Medewerkers van de gemeente hebben intensief meegedacht, meegewerkt en waren positief over de plannen van de initiatiefnemer. Bent u zelf ook positief over de plannen?

3.     3) Een van de doelstellingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is ‘het inspireren en coachen van initiatiefnemers om de kwaliteit van hun plan(nen) te verbeteren’[1]. In hoeverre is dit volgens u gebeurt in deze casus? Graag een toelichting.

4.   4) U kunt als college gemotiveerd afwijken van een advies van de welstandcommissie. Waarom heeft u in dit geval hier niet voor gekozen, gezien het belang voor de wijk en de steun vanuit de buurt?

5.     5)  Bent u bereid om op korte tijd samen met de initiatiefnemer te zitten waarbij het uitgangspunt is dat deze zorgwoningen gerealiseerd kunnen worden?

 

Wij kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

 

Namens het CDA Eindhoven,

 

Remco van Dooren, raadslid
Rob Gordon, raadslid
Christo Weijs, raadslid

Marianne Buenen, commissielid

[1] raadsinformatie.eindhoven.nl/user/showdoc/action=view/id=4984/type=pdf/Raadsvoorstel_herbenoemen_leden_Commissie_Ruimtelijke_Kwaliteit.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.