05 juli 2021

Steentjeskerk: eindelijk actie

Het CDA blijft zich hard maken voor de Steentjeskerk. Sinds 2011 is het een echt hoofdpijndossier nadat museum Kempenland werd wegbezuinigd. In 2013 is er een voorlopig koopcontract gesloten waarbij de oude kerk naar een tegelhandelaar ging als tentoonstellingshal voor stenen tegels. Dit bedrijf mocht de Steentjeskerk al gebruiken, maar de echte overdracht zou pas plaatsvinden als er een duidelijk plan voor verbouwing en hergebruik lag. Dit plan is er helaas nooit gekomen. De partijen werden het niet eens over de mogelijkheden, mede vanwege het unieke monumentale karakter van de kerk. Dit gebouw heeft door het unieke gebruik van de mergelsteen buiten Limburg als door aanwezige beeldhouwwerken een bijzondere status binnen Nederland. Mogelijkheden tot hergebruik zijn legio. Alleen is er door de aspirant-koper tot nu toe nooit een goed plan gepresenteerd. Een hotel en kortverblijf appartementen zijn moeilijk onder te brengen in deze kerk zonder grootschalige sloop van delen. De gemeente ging daarmee niet akkoord omdat dat niet past in het  rijksmonument.

Het CDA maakt zich al lange tijd ernstige zorgen over de juridische als bouwkundige staat van de Steentjeskerk door deze impasse. De kerk vervalt en de omgeving verloedert zonder duidelijk doel. Voor het CDA is het tijd om het contract te verbreken als de beoogd eigenaar geen duidelijke reëele stappen richting hergebruik zet. In de tussentijd is het gebouw maar zelden open, terwijl het gebouw veel potentie heeft om voor verschillende doeleinden gebruikt te worden. Na verschillende raadsvragen van het CDA heeft de wethouder eindelijk juridische stappen gezet. Het gaat helaas nog een hele tijd duren voordat duidelijk wordt hoe het verder gaat. De rechtbank heeft de gemeente laten weten dat de eerste zitting over het eigendomsconflict ergens tussen september dit jaar en april 2022 plaats gaat vinden. 

Door deze impasse leidt het gebouw ook schade. Op basis van raadsvragen van het CDA op de ontdekking van ‘structurele vochtproblemen’ door de Van Abbe-stichting kwam een toch wat schokkend antwoord.   Omdat het pand in 2013 werd overgedragen aan Koolen, heeft de gemeente daar nooit meer onderzoek naar laten doen.  Dit terwijl de verplichting voor het grootonderhoud contractueel ligt bij de gemeente. Nu neemt de gemeente gelukkig weer verantwoordelijkheid door een verkennend onderzoek naar de oorzaak uit te laten voeren door een externe partij. Op basis van de conclusies van het rapport zal verdere actie zal worden genomen.  We gaan dit natuurlijk in de gaten houden. Het kan niet zijn dat de aanpak weer enkele jaren wordt uitgesteld.

Daarnaast is ook de omgeving rondom de kerk erg verrommeld. Onkruid schiet regelmatig op. Elke keer moet de gemeente de eigenaar wijzen, mede na verschillende vragen door ons, om het hoog opgeschoten onkruid weg te halen. Dit is toch de omgekeerde wereld.

Kortom, het CDA is blij dat de wethouder eindelijk actie onderneemt. Maar wij als CDA moeten niet in slaap gesust worden, maar waakzaam blijven. Het is helaas duidelijk geworden dat het gebouw een echt blok aan het been van de gemeente is, dat het liefst vergeten wordt. Het gebouw is als uniek monument als geliefd gebouw te waardevol voor onze stad om het gebouw zomaar te laten vervallen voor een onzekere toekomst zonder duidelijk doel. Daarom moet de gemeente een nieuwe toekomst voor het gebouw garanderen door hard in te zetten op goed onderhoud en een goede nieuwe functie van het gebouw. Het liefst goedschiks, maar anders zelf het heft in handen nemen.

Niels Groot, raadslid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.