11 juli 2019

Treinen met gevaarlijke stoffen: overschrijden van de regels is de norm

Ondanks de afspraken blijven er te veel treinen met gevaarlijke stoffen door Eindhoven rijden. Raadslid Miriam Frosi vroeg hier namens het CDA eerder al aandacht voor, maar trekt nu door middel van raadsvragen opnieuw aan de bel. De raadsvragen kunt u hieronder of via deze link lezen:

 

Geacht college,

In de laatste jaren lijkt het normaal te zijn geworden om in en rond Eindhoven meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen te laten rijden over het spoor dan toegestaan is. Op diverse trajecten reden er tot 3,5 keer zoveel wagons met gevaarlijke stoffen over het regionale spoor dan is voorgeschreven, blijkt uit cijfers van ProRail, opgevraagd door Studio040. De vastgestelde ‘risicoplafonds’ worden ook elk jaar overschreden.

Daarnaast zullen vanaf 2020 langere treinen door de Brabantse route (Eindhoven-Helmond-DeurneVenlo) naar Duitsland rijden van 740 meter in plaats van 650 meter. De frequentie is 2 tot 4 ritten per dag.

Het CDA Eindhoven heeft reeds dit jaar aandacht hiervoor gevraagd. We zijn erg bezorgd over enerzijds het vervoer van gevaarlijke stoffen en anderzijds de binnenstedelijke veiligheid en ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Brainportregio en langs de Brabantse routes. Daarom stellen we de volgende vragen:

1. In de beantwoording op onze raadsvragen van 13 maart 2019 gaf u aan bezorgd te zijn over de overschrijdingen en de Staatssecretaris op te roepen tot overleg. Heeft dit overleg inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat is hier uitgekomen? Zo nee, waarom is dit nog steeds niet gebeurd?

2. Het college geeft aan bekend te zijn met de feitelijke situatie aangaande het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat vindt u van het stelselmatig overtreden van de gemaakte afspraken? En vindt u dat de overtredingen een sanctie behoeven?

3. Is het college bekend met de negatieve neveneffecten (zoals de langere wachttijden voor hulpdiensten) nu wagons van 740 meter worden toegestaan?

4. De dieseltreinen uit Duitsland zorgen voor negatieve milieueffecten. Het CDA wil deze zo veel als mogelijk beperk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.