29 juni 2022

Trots op ons bestuursakkoord

Het CDA Eindhoven is trots op het bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken’ dat we samen met GroenLinks, PvdA en D66 hebben opgesteld. Tijdens de onderhandelingen stond steeds de vraag voorop hoe we morgen (nog) mooier kunnen maken. Er zijn namelijk nog veel dingen die beter kunnen binnen de gemeente Eindhoven. Onze inzet voor dit akkoord was: meer betaalbare woningen bouwen in heel Eindhoven, wijken waar je fijn kunt wonen, een doordacht mobiliteitsplan en inzetten op een sportieve en zorgzame stad. De oplossing voor deze vraagstukken ligt soms absoluut bij de gemeente. Maar deze coalitie gelooft er vooral in dat we alleen samen écht iets voor elkaar krijgen. Samen met de andere partijen in de gemeenteraad, met de maatschappelijke instellingen, met het bedrijfsleven, met de kennisinstellingen en met de inwoners.

In dit akkoord hebben we benoemd welke grote vraagstukken schreeuwen om een oplossing, wat we daar als gemeente aan willen doen en wat we samen met anderen willen bereiken. In dit akkoord hebben we ook nadrukkelijk oog en oor voor de kleinere problemen in de diverse wijken.

Als CDA Eindhoven hebben we tijdens de onderhandelingen gefocust op het fors bijbouwen van betaalbare woningen. Wij vinden het belangrijk dat starters in Eindhoven kunnen blijven wonen. Dat Eindhoven een plek blijft waar gezinnen en verpleegkundigen, wijkagenten en docenten betaalbaar kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat senioren kleiner kunnen gaan wonen, vertrouwd in hun eigen wijk. Deze coalitie kiest ervoor om niet alleen in het centrum, maar ook daarbuiten te bouwen. We zetten alle mogelijke instrumenten in die het Rijk ons biedt om controle te krijgen op de woningmarkt en werken goed samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars. 

Ten tweede zijn we als CDA enorm blij dat dit bestuursakkoord doordrenkt is van de aandacht voor onze wijken. Wij willen dat iedereen in een schone, groene en veilige buurt woont, met voldoende winkels, sport- en speelplekken en een levendig buurthuis. Deze coalitie wil dat de gemeente zichtbaar, toegankelijk en herkenbaar is in alle wijken. We investeren fors in de wijken, bijna 9 miljoen. Bijvoorbeeld voor meer wijk-GGD’ers, jongerenwerkers en wijkboa’s. In een aantal wijken willen we nu echt een doorbraak forceren. Daar moet het nu anders. We faciliteren inwoners die iets voor de buurt willen organiseren en geven bewoners meer invloed in hun eigen wijk. Zij weten als geen ander wat er nodig is in de wijk.

Het CDA vindt het belangrijk dat je vlot en veilig van A naar B kan. Ook hier wordt fors in geïnvesteerd. Meer dan 4 miljoen. Deze coalitie kiest voor een doordacht mobiliteitsplan. Dat betekent dat we voor één plan gaan waarin geregeld wordt dat Eindhoven bereikbaar wordt. Voor een autoluwe binnenstad waar de voetganger en fiets op 1 staan. Voor meer P&Rs, meer fietsroutes en meer deelmobiliteit. Maar dus ook voor een goede doorstroming op de radialen en ring waar de auto expliciet op 1 staat. En voor een andere visie op ons busvervoer.

Tot slot ging onze aandacht uit naar een sportieve en zorgzame stad. We zetten daarom vol in om meer Eindhoven aan het sporten te krijgen. Meer sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte, dagelijks naschoolsportaanbod en verenigingen ondersteunen. En hebben inwoners zorg nodig, dan zijn we er voor ze. We gaan de inrichting van het sociaal domein vereenvoudigen, we eisen dat de hete aardappel niet meer wordt doorgegeven en we hebben nadrukkelijk aandacht voor onze senioren. 

De afgelopen vier jaar is keihard gewerkt om de gemeente financieel gezond te krijgen. Dat is gelukt en dat moeten we zo houden We moeten verstandig omgaan met het geld van onze inwoners en sparen voor de grote strategische investeringen die op de stad afkomen. We kiezen er deze college periode voor om de lokale lasten voor woningen en niet-woningen niet verder te verhogen dan enkel de indexatie. Daarnaast hebben we 10 stevige financiële spelregels afgesproken. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor onze wethouder Maes van Lanschot. Hij zal met zijn financiële achtergrond, kennis en ervaring in het bedrijfsleven hier goed op toezien. Met extra investeringen op erfgoed en sport kan Maes ook aan de slag voor gezonde inwoners en gezond erfgoed.

Het CDA draagt daarnaast voor de tweede maal op rij Stijn Steenbakkers naar voren als kandidaat-wethouder. Met zijn tomeloze energie en doortastendheid gaat hij zich inzetten voor ondernemers en de winkelcentra, leerlingen en leraren en woningzoekenden in het centrum van onze stad.

Het CDA Eindhoven kijkt er naar uit om samen met alle partijen het goede te doen voor onze inwoners. Wij wensen het college en de ambtelijke organisatie heel veel succes, daadkracht en energie toe. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en dit bestuursakkoord uit te gaan voeren. Wij hebben er zin in!

Fractie van het CDA Eindhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.