18 april 2019

Verstop Catharinakerk niet achter woontorens

Hoogbouw is prima, maar houd daarbij wel rekening met  historische en karakteristieke herkenningspunten van Eindhoven. Dat vinden raadsleden Niels Groot en Rob Gordon. Zij stellen raadsvragen naar aanleiding van de nieuwbouwplannen rond het stadhuisplein.

Zo maken de twee raadsleden zich zorgen over de plannen voor hoge woontorens op het stadhuisplein. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met de Catharinakerk die daar pal achter ligt. "Ons Cathrien vormt al meer dan 150 jaar letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in onze stad.  Verstop deze kerk niet in de schaduw van een torenflat en creëer een plein met gebouwen die een aanwinst zijn voor onze stad", aldus Gordon en Groot.

Het CDA is wel van mening dat de gebouwen rond het stadhuisplein aan vernieuwing toe zijn. Maar de twee roepen op om niet hals over kop woontorens uit de grond te stampen. De historische context en de identiteit van Eindhoven moet men niet uit het oog verliezen. 

De raadsvragen kunt u hier lezen:

 Raadsvragen ‘Hoger dan hoog rond het stadhuisplein’

 

Eindhoven, april 2019

 

Geacht college,

 

Onze stad heeft een aantal belangrijke historische en karakteristieke herkenningspunten: gebouwen, pleinen, markten et cetera.  Deze geven de stad een identiteit waarmee wij ons allen verbonden voelen en waar we trots op zijn.

In de huidige drift om vooral veel hoogbouw toe te voegen aan het stadsbeeld lijkt het belang van deze herkenningspunten over het hoofd te worden gezien: bijvoorbeeld de torens van Catharinakerk, Paterskerk en de Markt.

 

In een artikel van het Eindhoven dagblad onlangs bleek dat het indrukwekkende zicht op deze kerktorens binnenkort verleden tijd zou kunnen zijn door de voorgestelde kolossale bebouwing aan het noorden en het westen van het Stadhuisplein. Ook het plein zelf wordt daarbij vanuit stedenbouwkundig oogpunt radicaal overhoop gegooid. De huidige verscheidenheid aan gebouwen wordt verder vergroot tot een grote chaos. Een plein ontstaat zonder karakter, sfeer en ruimtelijke samenhang. Door deze ontwikkelingen is de CDA-fractie negatief verrast.

 

Zeker, het CDA is voorstander van vernieuwing van de huidige vervallen bebouwing aan het stadhuisplein en op tal van andere plekken. Hoogbouw op strategische locaties kan een verrijking van het stadsbeeld zijn. Vernieuwing en herstructurering is wenselijk maar laten wij bij de aanpak daarvan ook randvoorwaarden stellen op stedenbouwkundig en architectonisch vlak.

 

Wij zien graag dat de historische context meegenomen wordt in de planvorming. Ons Cathrien vormt al meer dan 150 jaar letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in onze stad.  Verstop deze kerk niet in de schaduw van een torenflat en creëer een plein met gebouwen die een aanwinst zijn voor onze stad. De benodigde kennis is ruim aanwezig in onze stad met de faculteit Bouwkunde bij TUe, de Stichting Wederopbouw, Van Abbestichting et cetera.

 

We keken afgelopen jaar met verbazing naar de eerste plannen van Winnie Maas omtrent de bebouwing in de binnenstad. Ambitieus maar op onderdelen ook grotesk. Nu deze grootste plannen met grote snelheid en in de waan van de dag concreet gemaakt dreigen te worden, is het hoog tijd voor deze raad om te kijken of wij een mogelijke nachtmerrie kunnen voorkomen.  De naweeën van eerdere stedenbouwkundige nachtmerries van na de oorlog slepen zich nog altijd voort. Sommigen zijn (deels) voorkomen of tijdig stilgelegd, bijvoorbeeld het beruchte Cityplan van Van den Broek en Bakema. Dankzij heftige protesten van Eindhovense burgers en de raad van state is dit plan tijdens de uitvoering stilgelegd en ten onder gegaan.

 

In het licht van het bovenstaande wil het CDA de volgende vragen stellen:

 

-          Heeft het college reeds kennisgenomen van de nieuwbouwplannen en de schaal ervan?

-          Wordt het historische karakter van de binnenstad meegenomen in de visie voor hoogbouw?

-          Onderschrijft het college het belang van architectonische kwaliteiten van gebouwen en het historische karakter van de binnenstad?

-          Welke randvoorwaarden worden er meegegeven bij het opstellen van plannen en visies meegeven? Ruimtelijk en functioneel?

-          Hoe en wanneer gaat u het gesprek aan met de stad over dergelijke visies?

-          Is het college bereid om met bijvoorbeeld Stichting Wederopbouw Eindhoven en de Van Abbe-stichting samen te werken om het historisch karakter van de binnenstad waarborgen?

-          Denkt het college ook na over alternatieven die minimaal net zoveel woningen kunnen neerzetten als hoogbouw en meer recht doen aan het karakter van de binnenstad bijvoorbeeld door compact en middelhoog te bouwen?

-          Wat is de visie met betrekking tot het stadhuisplein? Staat u een plein voor gehuld in de schaduw van een kolos met veel hinder van windval of liever een plein met hoge verblijfskwaliteiten voor bezoekers van de binnenstad?

 

Namens de CDA-fractie,

Raadsleden Rob Gordon en Niels Groot

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.