02 december 2021

Vrijwilligers meer erkennen en waarderen

Meer dan honderdduizend Eindhovenaren zetten zich vrijwillig met hart en ziel in voor een ander, zoals bij sportverenigingen, buurthuizen, wijkverenigingen, religieuze instellingen, buurtpreventieteams, diverse minimalokketen, scholen en zorginstellingen. Vrijwilligers zijn daarmee onmisbaar voor bovengenoemde instellingen en organisaties en de samenleving: ze zijn het cement van onze samenleving.

Het erkennen en waarderen van vrijwilligers is belangrijk om vrijwilligers te behouden. In Eindhoven worden vrijwilligers enkel door de gemeente worden gewaardeerd als zij ten minste 12,5 jaar vrijwilligerswerkzaamheden hebben verricht, om voor een penning in aanmerking te komen. Om in aanmerking te komen voor een oorkonde gaat dit om 25 jaar, waarbij het moet gaan om een structurele wekelijke/maandelijkse inzet. Daarmee valt het merendeel van vrijwilligers in Eindhoven mogelijk buiten de boot met betrekking tot het huidige gemeentelijke vrijwilligerswaarderingsbeleid.

Tijdens de pandemie heeft de gemeente wel mooie initiatieven van vrijwilligers gewaardeerd met een tas vol cadeautjes en af en toe ook nog door een bekende Eindhovenaar met een camerateam. In andere gemeenten zien we bovendien hele mooie voorbeelden waarin vrijwilligers worden gewaardeerd, ongeacht of ze zich kort of lang als vrijwilliger inzetten. Voorbeelden hiervan zijn jaarlijkse lokale vrijwilligersprijzen, een lokale Vrijwilligersdag, aansluiten bij Nationale Vrijwilligersdag, waarderingsposters of vrijwilligers een gezicht geven via (social) media, tv, radio, kranten, billboards en andere communicatiekanalen van de gemeente.

Het CDA vindt dat vrijwilligers bijzondere mensen zijn en een onmisbare schakel zijn in de Eindhovense wijken en daarvoor horen te worden gewaardeerd. De huidige vrijwilligerswaardering in de gemeente Eindhoven met penningen en oorkonde zijn zeker van waarde, maar dit aanbod is niet compleet is. Want ook jongeren en volwassenen die incidenteel of korter dan 12,5 jaar vrijwilligerswerk doen mogen ook gezien en gewaardeerd worden. Bovendien kan de zichtbaarheid van en waardering voor vrijwillige inzet inspirerend zijn voor niet-vrijwilligers om zich ook in te zetten. We zien namelijk een trend van het aantal inwoners dat zich liever tijdelijk in plaats van structureel vrijwillig wil inzetten en we zien ookdat we onder het landelijk gemiddelde scoren. Dit draagt daar aan bij.

Daarom stelden we het college van burgemeester en wethouders voor om in samenwerking met vrijwilligersorganisaties uit te werken hoe de gemeente vrijwilligerswerk meer kan erkennen en waarderen; waarbij het moet gaan om jaarlijks terugkerende vrijwilligerswaarderingsactiviteiten en iedere vrijwilliger in de stad in aanmerking kan komen voor vrijwilligerswaardering; van jong tot oud en kort of lang vrijwilliger. 

Het college nam onze oproep over en gaat hiermee aan de slag. We zijn heel benieuwd hoe we vanaf volgend jaar vrijwilligers meer gaan erkennen en waarderen!

Remco van Dooren, gemeenteraadslid CDA Eindhoven
In samenwerking met Anneke Sprong, Marianne Verschoor en Deborah Pruijmboom (CDA-leden)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.