19 februari 2022

Wethouder Steenbakkers schrijft eigen boekje

Brainport Eindhoven is booming. Er gaat heel veel, heel goed in onze stad en regio. Tegelijkertijd ik maak me ook zorgen. Kunnen mijn kinderen straks nog wel in Eindhoven wonen? Wat heb ik aan het succes van Brainport? En kan ik mijn biertje op het Stratumseind nog gewoon in het Nederlands bestellen?

De afgelopen jaren heb ik gezien hoe ‘de waan van de dag’ te veel de politiek-bestuurlijke agenda beheerst. Maar waar willen met Eindhoven op de lange termijn nu echt naartoe? Wat zijn de grote uitdagingen voor onze stad? Hoe lossen we deze op? We dreigen als overheid de vertragende factor te worden! Willen we bovenstaande uitdagingen oplossen dan zijn nieuwe samenwerkingsvormen en heldere afspraken nodig. Mijn kijk op Eindhoven, de uitdagingen en mijn antwoorden hierop heb ik samen met Paul Casamento verwoord in het boekje Eindhoven Vooruit 2.0

Het boekje kan besteld worden bij boekhandel Van Pierre. De opbrengst gaat voor het grootste deel naar de rolstoelhockeyers van de Genneper Parken Bulls. Ook komt er een podcastserie. 

 

Interview door ED (link: https://www.ed.nl/eindhoven/san-francisco-aan-de-dommel-eindhovense-wethouder-stijn-steenbakkers-waarschuwt-voor-keerzijde-van-economische-voorspoed~aa77f8ab/):

'Hebben we als stadsbestuur genoeg aandacht voor sluimerende vragen en gevoelens? Ik kom tot de eerlijke conclusie: nee, nog onvoldoende.’
,,Toen we vier jaar geleden begonnen, hadden we een aantal dingen op te lossen. Er was een miljoenentekort. We zijn in staat geweest om een slag te maken. Het schip drijft weer, maar we zien een enorme groei op ons afkomen. We zijn in de politiek heel erg bezig met de waan van de dag. We kijken onvoldoende naar de komende tien jaar. Ook ik maak niet genoeg tijd vrij om dat gesprek te voeren. We hebben op dat vlak allemaal een verantwoordelijkheid, ook de krant bijvoorbeeld.”

'We moeten er voor waken dat we geen San Francisco aan de Dommel worden. We mogen niet een stad worden waar alleen de ‘happy few’ kunnen wonen.’
,,San Francisco is een doembeeld. We moeten ons niet blindstaren op economische groei alleen. We moeten voorkomen dat een aantal mensen profiteert en anderen helemaal niet. Ik geloof dat heel veel Eindhovenaren enorm trots zijn op de stad maar zich ook zorgen maken. Jongeren vragen zich af of er voor hen nog een plekje in de stad is. Er moet in Eindhoven voor iedereen een plek zijn. Zover als San Francisco zijn we nog niet en dat gaat ook niet gebeuren. We hebben nog een unieke fijne schaal en dat gaat niet verloren. Hier bellen we elkaar nog als er iets aan de hand is. We zijn nog dichtbij en benaderbaar.”  

‘Groei brengt uitdagingen mee. Uitdagingen die harmonieus samenleven echt bedreigen.’
,,Ik hoor in veel wijken en bij verenigingen dat mensen zich zorgen maken over bijvoorbeeld hun baan, de toekomst. Als ze willen verhuizen is er niks te vinden en als ze iets vinden is het niet te betalen. Mensen gaan nog niet met hooivorken de stad in, maar partijen komen steeds meer tegenover elkaar staan. Eindhoven is altijd een tolerante stad geweest, maar als je problemen op bijvoorbeeld de woningmarkt niet oplost, wordt het wij tegen zij. Als een te kleine groep profiteert van de successen van Brainport werkt dat niet. We moeten voorkomen dat mensen zich gaan afzetten tegen andere groepen. We staan aan de vooravond van een schaalsprong. We gaan de enorme groei die op ons afkomt niet snel genoeg opvangen als we dat op de huidige manier blijven doen. We moeten met nieuwe oplossingen komen.” 

‘Richt de coöperatie Eindhoven Vooruit 2.0 op. De samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven moet worden uitgebreid met maatschappelijke organisaties en burgers uit de stad.’
,,Het gaat de overheid niet alleen lukken. Het is misschien hard om te zeggen, maar als overheid dreigen we een blok aan het been te worden. Wij zijn de vertragende factor en moeten een ander rol pakken. Het kan heel veel bieden als we iedereen bij elkaar brengen. Eindhoven Vooruit werd 120 jaar geleden opgericht voor fabrikanten en drukte een stempel op de ontwikkeling van de stad. Zo’n vorm hebben we nodig in een tijd dat we nieuwe keuzes moeten maken. Iedereen heeft een rol. Ik wil dat gesprek een zwengel geven. Sta op en doe mee. Laat het maar gebeuren. Eenvoudige oplossingen bestaan niet. Maar als het ergens moet lukken, is het hier.” 

Stijn Steenbakkers, wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.