02 december 2021

Woningcorporaties voorrang geven

Woningbouwcorporaties moeten 'waar mogelijk’ voorrang krijgen bij het uitgeven van gemeentelijke bouwgrond in Eindhoven. Dan kan het aantal sociale huurwoningen dat de komende jaren gebouwd wordt, zoveel mogelijk opgevoerd worden. Dat voorstel van onder andere raadslid Rob Gordon (CDA) is door de wethouder omarmd. 

,,De afgelopen jaren kregen de corporaties alleen wat kleinere locaties toegewezen. Of ze moesten aansluiten bij commerciële ontwikkelaars. Daardoor zijn er minder sociale huurwoningen gebouwd dan nodig is. We willen een duidelijk signaal afgeven dat we alles op alles willen zetten om het percentage sociale woningbouw te verhogen de komende periode”, aldus Rob Gordon.

Belangrijkste boodschap aan de wethouder is dat woningcorporaties voorrang moeten krijgen.

Natuurlijk bouwen ook commerciële ontwikkelaars woningen onder de huurgrens van 750 euro. ,,Maar dan gaat het vaak om kleine woningen van 25-30 vierkante meter voor de maximale prijzen. Corporaties hebben een meer sociale doelstelling, kijken beter naar de werkelijke behoefte en bouwen vaak grotere woningen voor die prijzen. Bovendien nemen ze ook hun verantwoordelijkheid voor de problemen in de wijk, iets wat ontwikkelaars nooit doen”, aldus Gordon.  

Als het aan het CDA ligt, gaat Eindhoven ook lagere grondprijzen rekenen voor sociale woningbouw. Dat staat niet in de motie, maar is wel al aan de orde geweest in de discussie onlangs in de raad. ,,Om meer betaalbare woningen te bouwen moeten alle partijen hun steentje bijdragen, ook de gemeente via de grondprijs", aldus Gordon. Die mag dan in de regio niet uit de toon vallen, zoals de wethouder tegen de raad zei, in vergelijking met andere steden ligt die wel hoog. 

Eindhoven is één gemeenshcap, iedereen moet zijn verantwoording nemen.

De motie die in de gemeenteraad behandeld werd, heeft nog twee andere opdrachten voor de wethouder. De indieners willen dat hij met de corporaties afspreekt dat ‘begeleid wonen’ door moeilijke doelgroepen beter over de stad verspreid wordt. ,,Dat mag niet alleen in de kwetsbare wijken. Eindhoven is één gemeenschap, iedereen moet zijn verantwoording nemen. Die groepen moeten ook in de Karpen of in Koudenhoven ondergebracht worden. En ook commerciële partijen zouden een rol moeten spelen", aldus Gordon. 

Kleinere flat vaak duurder dan groot huis

Bovendien willen de zes partijen dat het voor (oudere) alleenstaanden of stellen die in grote eengezinswoningen wonen, makkelijker wordt om een nieuw appartement te vinden in hun eigen wijk. ,,Corporaties kunnen voor die groepen bouwen in bestaande wijken. En de gemeente kan een rol spelen door de grondprijs te verlagen om de huur in de nieuwbouw zo laag mogelijk te houden, want dat is vaak een probleem. Bijvoorbeeld als ouderen naar een kleiner flatje willen maar de huur daar hoger is dan in hun huidige grote woning", aldus het CDA-raadslid.  

Rob Gordon, gemeenteraadslid. 

Artikel is overgenomen uit: https://www.ed.nl/eindhoven/voorrang-voor-woningcorporaties-bij-uitgifte-bouwgrond-in-eindhoven-als-het-aan-de-politiek-ligt~af18ccf3/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.