04 oktober 2018

Zorgen over stress bij studenten

Studenten ervaren zoveel stress dat het tot ongezonde situaties leidt. Dit jaar is er al twee keer de noodklok geluid. Psychologen die studenten ondersteunen, hebben hier in april aandacht voor gevraagd. In augustus kwam daar een onderzoek bij van een huisarts die constateerde dat er veel studenten zijn waarbij de stress zo zwaar is, dat ze suïcidale gedachten rondlopen.

Raadsvragen
CDA-ers Marianne Buenen, Remco van Dooren en Christo Weijs hebben tijdens de introductieweek van de nieuwe eerstejaarsstudenten vragen gesteld aan het college. De gemeente heeft immers een verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid. Wanneer er zoveel studenten rondlopen met suïcidale gedachten is dat ‘ongezond’. Des te meer omdat Noord-Brabant relatief veel mensen kent die daadwerkelijk suïcide plegen.

Maatregelen
In het antwoord op de vragen onderkent het college de ernst van de zaak en wijst ze op het project Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord van de GGD. Daarin participeren ook de TU/e en Fontys. Wethouder Stijnbakkers (CDA) zal daar opnieuw de stress en de relatie met suïcidale gedachten aan de orde stellen. Het CDA is benieuwd naar de aanpak en hoopt van harte dat er maatregelen zullen worden genomen om de stress daadwerkelijk te verminderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.