05 oktober 2018

Zorgen over dakloze Midden- en Oost-Europeanen

Onlangs vernamen wij het tragische nieuws over de bij brand omgekomen dakloze Poolse man. Wij als CDA maken ons zorgen over de situatie van dak- en thuisloze Midden- en Oost-Europeanen in Eindhoven. Een aantal dreigt namelijk tussen wal en schip te vallen met betrekking tot opvanginstanties. 

Daarom hebben wij raadsvragen gesteld:

 


Schriftelijke vragen ‘Dak- en thuisloze Oost Europeanen’

 

Geacht college,

Vorige week werden we opgeschrikt door de brand op het terrein aan de Achtseweg zuid en de melding dat er iemand was omgekomen. Vermoed werd dat het een dakloze was. Deze week is bekend geworden dat het om een dakloze Poolse man ging. Het stemt verdrietig dat iemand op zo’n manier en zover van huis aan zijn einde komt.

Vorige week hebben we ook een toelichting gehad op de recente ontwikkelingen mbt dak- en thuislozen in Eindhoven. Daarbij was ook informatie over de situatie van dak- en thuisloze Midden- en Oost-Europeanen (zogenaamde MOE-landers). Het blijkt dat er 3 van hen in de nachtopvang verblijven en dat er een veel grotere groep bekend is bij het leger des heils en andere inloopplekken. Het is ons is helder dat een aantal MOE-landers vermoedelijk niet in aanmerking komt voor het gebruik van onze voorzieningen als ook het feit dat de gemeente dat niet zelf bepaalt maar daarbij een beroep doet op de IND. Positief om te horen was dat er af en toe ook een beroep gedaan kan worden op BARKA een Poolse stichting die dak- en thuislozen helpt terug te keren en te re-integreren.

Toch heeft het CDA nog enkele aanvullende vragen aan aanleiding van het bovenstaande:

1.   Heeft het college zicht op de dakloze Midden- en Oost-Europeanen die niet in aanmerking komen voor het gebruik van onze voorzieningen, welke dus op straat verblijven?

2.   Is deze groep daklozen hier op doorreis of verblijven ze hier toch voor langere tijd?

3.   Wat zou de meest voorkomende redenen kunnen zijn dat deze Midden- en Oost-Europeanen dakloos zijn in Nederland? Waren ze dat reeds of zijn ze dat hier geraakt?

4. Indien ze hier dakloos zijn geraakt bijvoorbeeld na het verliezen van een baan, is er dan een vangnet vanuit instanties om ze te behoeden tegen het dakloos raken?

5.   Is hierbij ook sprake van psychische problematiek?

6.   Wordt er bv door BARKA outreachend gewerkt, eventueel samen met de straatwerkers van de stichting Ervaring die Staat?

7.   Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?

8. Wat kan er gedaan worden om te voorkomen dat MOE-landers dakloos worden?

9.    Mocht er een strenge, langdurige winter komen, is er dan wel ruimte om deze MOE-landers tijdelijk toegang te geven tot een noodopvang? Bijvoorbeeld om ongelukken zoals door brandstichting of bevriezing te voorkomen.

 

Hoogachtend,

Christo Weijs,

Niels Groot,

Anneke Sprong-Hoekman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.