Anneke Sprong

Commissielid

In mijn werkzame leven ben ik  in het hogeronderwijs (HBO) docent sociale pedagogiek geweest waar leerkrachten in het basisonderwijs opgeleid worden.  

Al vanaf de zeventiger jaren ben ik betrokken bij de stad Eindhoven. Vanaf 1984 woon ik in het stadsdeel Tongelre. 

Ik vind het een eer om mij in te zetten voor de stad Eindhoven en het CDA voor het voetlicht te brengen bij de burgers in de stad en in het gemeentehuis.

Nu ik actief in de politiek bezig ben wil ik meedenken in het vormgeven van de stad Eindhoven. Als CDA'er wil ik mij inzetten voor de inwoners van Eindhoven op de gebieden van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling: zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning.

Hiernaast wil ik ook iets verder kijken en dan denk ik met name aan de onderwerpen sport en cultuur. Deze gebieden hebben ook mijn belangstelling.

Als bestuurslid van het CDAV waar ik secretaris van ben, zet ik mij in om de belangstelling bij vrouwen op te wekken voor de politiek zodat zij zich daarvoor gaan interesseren. 

Ik ben AB-lid van het bestuur van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR), waar ik actief ben in een commissie om de emancipatie van vrouwen te bevorderen.  

Hiernaast ben ik lid van een projectgroep van de Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), namens de Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB)  waar ik mij inzet voor de Vrijwillige Ouderenadvisering (VOA) en de CliĆ«ntondersteuning (C.O) . 

Hierbij zet ik mij in en kom ik op voor de belangen van de ouderen.

Verder ben ik lid van de CDA-projectgroep Praktische Politiek Philosofie, waarin de politieke filosofie van het CDA besproken wordt. 

In mijn vrije tijd ben ik aan het lezen, wandelen, tennissen en met mijn gezin maken we interessante reizen. 

 

Nummer 7 op de kandidatenlijst. 

Anneke Sprong-Hoekman 

E-mailadres: 

a.sprong@eindhoven.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.