Rob Gordon

Raadslid

Fijn en goed teamwerk van de fractie! Dat ervaar ik in mijn eerste raadsperiode. Een periode ook waarin het CDA successen boekt op tal van onderwerpen.

Zelf houd ik mij bezig met onderwerpen als bestemmingsplannen en visies op de stad. Komen er nu en in de toekomst genoeg betaalbare woningen bij?

Veel aandacht gevraagd en gekregen voor het midden segment, ofwel voor die grote groep mensen die buiten de huursubsidiegrens vallen en voor wie een koopwoning te duur is. Daar gaan we meer voor bouwen.

Zijn onze wijken nog leefbaar met al die plannen tot verdichting? Waar moeten we heen met toenemende verkeersdrukte? Ook hierop de toezegging gekregen dat plannen voor flankerende verkeersmaatregelen gestart zijn en dat deze gelijk op zullen gaan met de toekomstige behoefte.

Een kritisch oog heb ik op de eenzijdige aanpak van de verdichting van de binnenstad. Ook andere stadsdelen verdienen immers aandacht, ook daar moet geïnvesteerd worden. Bovendien willen veel mensen in gewone wijken wonen en niet per se in de binnenstad.
Slim en stevig druk uitvoeren om goede dingen te bereiken. Dat geeft mij energie!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.