Analfabetisme

Er kan en moet meer gedaan worden om laaggeletterdheid te signaleren en daarop te vervolgen. Een groot aantal mensen raakt achterop in de samenleving als gevolg van laaggeletterdheid. Een aantal mensen raakt zelfs structureel in een uitkering omdat ze niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Daarom moet er meer gewerkt worden met pictogrammen, animaties, infographics en simpele bewoordingen bij de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.