Armoedebeleid

Het CDA Eindhoven is voorstander van een actief armoedebeleid, vindt dat werken moet lonen en wil beleid ter voorkoming van de armoedeval. Met name als het om kinderarmoede gaat. Naast goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over minimaregelingen zijn wij voor het opzetten van projecten met vrijwilligers voor mensen die moeite hebben met hun administratie. Hierdoor voorkom je schulden.

Er mag geen wachtlijst zijn voor gemeentelijke schuldhulpverlening.

We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (kerken, humanitas, scholen). Deels door subsidiering, deels door huisvesting, deels door ontregelen of praktische hulp.

De gemeente ondersteunt de Voedselbank zolang die nodig is. Klanten worden zoveel mogelijk bezocht en er wordt nagegaan wat er gedaan kan worden in het kader van schuldhulpverlening en zoeken naar werk zodat mensen zo kort mogelijk op de Voedselbank aangewezen zijn.

Voorlichting aan Eindhovenaren die in armoede leven, dient verbeterd te worden. Mensen, die in armoede leven, weten vaak niet welke voorzieningen er zijn en waar zij gebruik van kunnen maken. Er dient een armoederegisseur te komen, die verbindend kan werken voor interne betrokkenen en externe organisaties en mensen die hulp nodig hebben.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.