Bereikbaarheid

Eindhoven moet zowel in de binnenstad als van buiten de stad weer bereikbaar zijn. De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen, met name in de binnenstad, waardoor de bereikbaarheid onder druk is komen te staan. De problemen rondom de nieuw aangelegde HOV-banen bijvoorbeeld zijn groot. Wij gaan additionele maatregelen nemen om het autoverkeer weer te laten doorstromen.

Rondom Eindhoven staan dagelijks lange files op de A2, A58 en A67. Deze wegen moeten op korte termijn verbreed worden. Op de lange termijn moet worden gezocht naar andere oplossingen.

Ook de afsluiting van een aantal wegen heeft voor doorstromingsproblemen gezorgd. Het CDA Eindhoven wil de Oirschotsedijk niet verder afsluiten voor autoverkeer maar toegankelijk houden voor langzaam autoverkeer. (maximaal 50 km/h)

Door het afsluiten van de Zwaanstraat moet de Achtseweg Zuid snel aangepakt worden. We maken hier de weg veiliger en beter berijdbaar door de weg te asfalteren en te verbreden.

We draaien de afsluiting van de Vestdijk terug omdat er geen budget is voor de benodigde additionele maatregelen. Zonder deze maatregelen heeft plan geen effect op de luchtkwaliteit maar zorgt het enkel voor hinder en ergernis. Wij willen dat de Vestdijk 30 km/h wordt en we willen investeren in een proef met groene gevels om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Het onderhoud van de wegen in Eindhoven loopt achter en iedereen merkt dat aan de slechte ‘gelijmde’ wegen. Dat is geen visitekaartje voor onze regio. De gemeente gaat vaart maken met het snel aanpakken van dit onderhoud omdat het anders gevaar voor de weggebruikers oplevert. 

We gaan werken met slimme verkeerslichten zodat niet alleen de doorstroming beter is maar bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn de mogelijkheid krijgen om een aparte knop in te drukken. Hierdoor blijft het licht langer groen en kunnen ze veilig oversteken.

De verkeerssituatie van de Boschdijk binnen de Ring is onveilig en de weginrichting is niet meer van deze tijd. Daarom pakken we dat snel aan en vernieuwen we het wegdek en de weginrichting zonder dat de doorstroming in gevaar komt. Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.